Trwa budowa północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, który połączy Długołękę z Łanami. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace.

Przypomnijmy, w połowie 2020 roku ruszyły prace przy budowie północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, między Łanami a Długołęką. Długość tej trasy wyniesie około 10 kilometrów.

Nowy, północny odcinek WOW rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Koniec drogi zostanie włączony do drogi wojewódzkiej 372 (tzw. Łącznik Długołęka) w miejscu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem w kierunku Łącznika Długołęka.

– Droga będzie się składać m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2×3,50m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad ciekami i rzekami: Kanałem Granicznym, Widawą i Toporem oraz licznych przepustów – wylicza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Droga będzie krzyżować się z planowaną drogą gminną gminy Czernica, z drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice, drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice, drogą powiatową nr 1918 D odc. Kiełczów– Piecowice oraz drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka.

01 01 00 WO02 orientacja Ark 1 1 297 scaled 1024x318 - Jak idą prace na budowie północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia?
fot. https://lany-dlugoleka.pl/

Jak idą prace?

Jak czytamy na stronie inwestycji, w ostatnim tygodniu marca prowadzone były roboty drogowe (m.in.  odhumusowanie terenu, wykonywanie wykopów i warstw nasypów, a także stabilizacji i wzmacniania podłoża) mostowe (m.in. zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów czy betonowanie ciosów) oraz przy sieci gazowej (w Mirkowie i Piecowicach), energetycznej i sanitarnej, a także roboty teletechniczne.

Zgodnie z harmonogram inwestycji, termin wykonania północnego odcinka WOW to połowa listopada 2022 roku. Koszt budowy tego fragmentu obwodnicy to 164,7 mln złotych. Aktualnie, zgodnie z informacjami na stronie inwestycji, zaawansowanie robót wynosi 16%, a zaawansowanie finansowe – 17%.