Gmina Długołęka właśnie podpisała umowę na budowę odcinków ulicy Wiosennej, budowę ulicy Wiśniowej, a także przebudowę ulicy Różanej i Ładnej w Kiełczowie. Prace potrwają 8 miesięcy i pochłoną niecałe 5 mln złotych.

O podpisaniu umowy poinformował wójt gminy Długołęka.

Konsorcjum firm Wodromel i Bisek rozpocznie dziś dość złożoną i rozległą, ale niezwykle istotną modernizację dróg w Kiełczowie. Zgodnie z podpisaną umową „wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na budowie odcinka ulicy Wiosennej, od ulicy Ogrodowej do ulicy Różanej i od ulicy Ładnej do ulicy Modrzewiowej, wraz z budową sięgacza ulicy Wiosennej, budową ulicy Wiśniowej wraz z przebudową jej sięgacza oraz przebudową ulicy Różanej i odcinka ulicy Ładnej”. Czas trwania umowy to 8 miesięcy – napisał Wojciech Błoński.

O planach dotyczących budowy dróg w Kiełczowie informowaliśmy w styczniu ubiegłego roku. Przetarg na budowę ulicy Wiosennej wraz z sięgaczem, budowę ulicy Wiśniowej wraz z sięgaczem oraz przebudowę ulicy Różanej i Ładnej w Kiełczowie ogłoszono pod koniec grudnia 2020 roku. Stanęło do niego trzech zainteresowanych, a najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum Wodromel i BISEK opiewała na ponad 4,7 mln złotych.

Jak czytamy w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka ulicy Wiosennej od ulicy Ogrodowej do ulicy Różanej i od ulicy Ładnej do ulicy Modrzewiowej wraz z budową sięgacza ulicy Wiosennej, budowie ulicy Wiśniowej wraz z przebudową jej sięgacza oraz przebudowie ulicy Różanej i przebudowie odcinka ulicy Ładnej. Szczegółowy zakres inwestycji:

image - Drogi w Kiełczowie do modernizacji. Umowa podpisana