Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zapowiedziała, że na początku maja komisyjnie zostaną pobrane próbki kruszywa wykorzystywanego do budowy północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia.

O tym, że będzie kontrola kruszywa z budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. To pokłosie pojawiających się informacji, że do podbudowy północnego odcinka WOW wykorzystano kruszywo pochodzące z pohutniczej hałdy w Siechnicach, które może zawierać trujące metale ciężkie.

Mieszkańcy naszej gminy domagali się, by zbadać próbki kruszywa pod kątem ewentualnej zawartości znacznie przekroczonych norm szkodliwego chromu, który mógłby przedostawać się do wód gruntowych czy ujęć wody pitnej. Ich głosy zostały wysłuchane.

Jak informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 5 maja 2021 roku o godzinie 13 odbędzie się komisyjny pobór próbek materiału – kruszywa z żużla hutniczego LRC, wbudowanego w nasyp.

Próbki zostaną pobrane przez akredytowane laboratorium, zatwierdzone przez inżyniera i zamawiającego w celu wykonania oznaczenia zawartości chromu w tym kruszywie. Miejsce spotkania w celu komisyjnego pobrania materiału to Rondo Popiełuszki (DW 455 Łany/Długołęka) – zapowiada DSDiK.

Sprawa kruszywa przekazana do wrocławskiej prokuratury

Aktywiści z gminy Długołęka poinformowali także, że sprawie kruszywa przyjrzy się prokuratura we Wrocławiu.

Foto główne: https://lany-dlugoleka.pl/