DONMED – PRZYCHODNIA RODZINNA (PL) DONATA TUŻNIK
Brzezia Łąka, ul. Krótka 3, 55-093 Kiełczów
tel. / fax +48 0-71 314-82-93

DONMED – PRZYCHODNIA RODZINNA (PL) DONATA TUŻNIK
Borowa, ul. Parkowa 2, 55-093 Kiełczów
tel. / fax +48 0-71 314-81-26

CITODENT RODZINNY Spółka jawna Furtak – Pobrotyn i s-ka
Długołęka, ul. Wrocławska 24, 55-095 Mirków
tel./fax +48 0-71 315-21-15

SALUS Tomasz Grześkowiak
Siedlec, ul. Wrocławska 8, 55-095 Mirków
tel. / fax +48 0-71 398-76-28

SALUS Tomasz Grześkowiak
Łozina, ul. Milicka 16, 55-095 Mirków
tel. / fax +48 0-71 315-48-54

NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO lek. med. Agata Sławin
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
tel. / fax +48 0-71 398-80-15

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej „Salus”
Przychodnia Leczenia Uzależnień
Zespół Lecznictwa Środowiskowego (wizyty domowe)
Długołęka, ul. Jarzębinowa 7
Telefon – rejestracja: 789 027 125
www.poradniasalus.pl
Świadczenia dla pacjentów finansowane są w ramach umowy z NFZ (bezpłatne)