W najbliższy czwartek rada gminy zdecydują, czy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce zostanie rozwiązany i w jego miejsce powstanie osobno szkoła i przedszkole. Do radnych wpływają kolejne petycje sprzeciwiające się tym planom.

W czwartek 21 maja odbędzie się sesja Rady Gminy Długołęka. Radni zajmą się m.in. uchwałą w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce. I właśnie ta sprawa wzbudziła ostatnio duże kontrowersje w naszej gminie.

W internecie trwa zbiórka podpisów pod petycją „Nie dla rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce”. Podpisało się już ponad 300 osób.

Nie dajmy obecnej władzy podejmować za nas tak ważnych decyzji jaką jest likwidacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce. W tak trudnym dla nas czasie podejmowanie tak radykalnych kroków jest nie do zaakceptowania – podkreślają autorzy petycji.

Jak informuje nas radna Anna Romek, do wtorku 19 maja do godziny 9, do rajców wpłynęły także petycje od Rady Rodziców, rodziców (18 podpisów), pismo od klasy 4 a i 2b, pismo nauczycieli oraz pismo od Koła Rencistów i Emerytów.

Ponadto 12 osób wystąpiło do Przewodniczącej Rady Gminy o umożliwienie udziału w sesji – dodaje Anna Romek.

Dyrektor i rodzice zaskoczeni

W środę 13 maja Wojciech Ciemierzewski, dyrektor placówki, wysłał pismo do wszystkich radnych, w którym informuje, że o planach rozwiązania placówki dowiedział się podczas 2-minutowej rozmowy telefonicznej i prosi o umożliwienie mu zabrania głosu podczas sesji, jeszcze przed głosowaniem, aby móc przedstawić szczegóły funkcjonowania placówki i wskazać ewentualne skutki jej likwidacji.

Planowaną likwidacją placówki zaskoczeni są też przedstawiciele Rady Rodziców SP w Długołęce, którzy pytają, kiedy będą mogli poznać szczegóły planowanych zmian i podkreślają, że taka decyzja powinna zostać podjęta po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi, czyli rodzicami, gronem nauczycielskim i zarządzającym placówką zespołem.

Co na to wójt?

Do sprawy odniósł się Wójt Gminy Długołęka.

Rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma na celu usprawnienie funkcjonowania placówki, w której skład obecnie wchodzi 27 oddziałów szkolnych oraz 16 oddziałów przedszkolnych. Szkoła oraz przedszkole nie są likwidowane i nadal będą pełniły swoje funkcje – wychowawczą, oświatową i opiekuńczą. Reorganizacja nie będzie wiązała się z redukcją etatów dla nauczycieli, jak również liczbą miejsc dla dzieci. Reorganizacja spowoduje wyodrębnienie osobnych placówek, tj. szkoły podstawowej i przedszkola – wyjaśnia Wojciech Błoński.

Jak tłumaczy Błoński, ta sytuacja zmusza organ prowadzący do wyłonienia dyrektorów dla obu powstałych jednostek.

O stanowisko mają prawo ubiegać się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, w tym również dotychczasowy dyrektor Pan Wojciech Ciemierzewski – zaznacza Wójt Gminy Długołęka.

Wójt podkreśla, że obecnie jest to projekt uchwały, który podlegał będzie analizom oraz dyskusjom podczas spotkania przedstawicieli Komisji Oświaty, a ostateczna decyzja zapadnie w trakcie najbliższej sesji rady gminy głosami radnych.

O dalszych losach tej sprawy będziemy Was informować na naszym portalu.

Foto główne: Juraj Varga from Pixabay