Radny naszej gminy zaapelował o wstrzymanie wydania decyzji w sprawie zakładu przetwarzania elektroodpadów w Łosicach do momentu sporządzenia analizy ryzyka dla ujęcia wody.

Przypomnijmy, o tym, że w Łosisach ma powstać zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu informowaliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Inwestycja wzbudziła spore obawy mieszkańców, którzy zbierali m.in. podpisy pod petycją przeciw budowie obiektu.

Oficjalny sprzeciw w tej sprawie wystosowały do wójta Długołęki także okoliczne sołectwa, które domagały się odmowy wydania przez władze gminy decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Z kolei inwestor zapewniał, że nie ma nic do ukrycia i chętnie zapłaci za dodatkową analizę, przeprowadzoną przez niezależnych biegłych.

Całą sprawą zainteresowała się także posłanka Małgorzata Tracz, która w sierpniu 2020 roku złożyła interwencję poselską do wójta gminy w sprawie planowanej budowy zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i recyklingu. A przedstawiciele sołectwa, w którym ma powstać inwestycja, pod koniec ubiegłego roku skrytykowali opinię biegłego na temat raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Ostatnio pojawiły się informacje, że w najbliższym czasie Urząd Gminy Długołęka wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Najpierw analiza ryzyka, a dopiero potem decyzja?

W czwartek 22 kwietnia, podczas sesji Rady Gminy Długołęka, radny Arkadiusz Szydełko zwrócił się z prośbą do radnych o poparcie wniosku do wójta Wojciecha Błońskiego o wstrzymanie wydania decyzji do momentu sporządzenia analizy ryzyka dla ujęć wody w Łosicach. Jak podkreśla rajca, przeprowadzenie analiz ryzyka pozwoli na obiektywne określenie potencjalnych zagrożeń dla ujęć wody oraz ustalenie obszaru podlegającego ochronie.

Obowiązek przeprowadzenie Analiz Ryzyka dla ujęć wody wynika z obowiązujących zapisów nowego Prawa Wodnego. Pierwotny termin na przeprowadzenie Analiz Ryzyka już minął (31.12.2020 r.), jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną ustawodawca przedłużył termin do końca 2022 roku. Analiza Ryzyka ma na celu ustalenie zagrożeń dla ujęcia wody. Obecnie ujęcia wody na terenie gminy Długołęka mają ustanowione jedynie strefy ochrony bezpośredniej, czyli niewielki obszar wokół samego ujęcia. Taki zakres ochrony wynikał z obowiązujących wcześniej przepisów. Natomiast obecnie ustawodawca poszedł o krok dalej i wprowadza obowiązek przeprowadzenia Analiz Ryzyka dla ujęć wody i na ich podstawie określenie, czy wskazane jest ustanowienie strefy ochrony pośredniej i jeśli tak, to w jakim obszarze – czytamy we wniosku.

Jak tłumaczy radny, w strefie ochrony pośredniej dla ujęcia wody nie można lokować nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić Analizy Ryzyka przed wydaniem decyzji środowiskowej dla zakładu przetwarzania elektroodpadów w Łosicach, aby mieć pełną i obiektywną wiedzę na temat ewentualnej potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej – zaznacza Arkadiusz Szydełko.