Radny Arkadiusz Szydełko zwrócił się do wójta Wojciecha Błońskiego z interpelacją w sprawie sfinansowania przez gminę testów diagnostycznych na koronawirusa dla mieszkańców objętych kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym. – Prowadzone są ustalenia związane z właściwym przygotowaniem logistycznym do zadania – odpowiada wójt.

W kwietniu radny Gminy Długołęka Arkadiusz Szydełko złożył interpelację w sprawie sfinansowania przez gminę testów diagnostycznych pozwalających na zdiagnozowanie zakażenia koronawirusem u mieszkańców naszej gminy, którzy są obejmowani kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym. Jak argumentował radny, wielu z tych mieszkańców czeka na wykonanie testu bardzo długo, nawet kilkanaście dni.

Wynika to z faktu, że laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, które wykonuje testy osobom wskazanym przez sanepid, nie jest w stanie wykonywać ich w odpowiednim czasie – tłumaczył Arkadiusz Szydełko.

Radny zaznaczał, że wiele gmin, a także wrocławskich szpitali, nawiązało współpracę z laboratorium przy ulicy Opolskiej we Wrocławiu, w którym przeprowadzane są testy oznaczania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 techniką PCR.

Jest to najdokładniejsza z dotychczas opracowanych metod diagnostyki SARS-CoV-2. Koszt jednostkowy takiego badania wynosi 435 zł brutto, a wynik testu otrzymywany jest w ciągu około doby – wyliczał Arkadiusz Szydełko.

Zdaniem radnego, „wąskim gardłem” całego procesu diagnozowania pacjenta jest pobranie materiału do badania.

Pobór materiału jest możliwy tylko w miejscu izolacji pacjenta, ponieważ jest on objęty nadzorem epidemiologicznym bądź kwarantanną. Dlatego uważam, że konieczne jest zlecenie w trybie pilnym kompleksowej usługi obejmującej pobranie od pacjenta materiału do badania przez osobę uprawnioną i transport próbek do laboratorium (działanie analogiczne do korona busów) – podkreślał w interpelacji rajca.

Wójt odpowiada radnemu

Przed majówką na wniosek radnego w sprawie przyspieszenia przeprowadzania testów diagnostycznych u mieszkańców, objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, odpowiedział wójt gminy Długołęka.

W chwili obecnej prowadzone są ustalenia z Wojewodą Dolnośląskim na temat działań mających na celu przyspieszenie tej procedury, w ramach posiadanych przez gminę sił i środków – wyjaśnia Wojciech Błoński.

Jak czytamy w odpowiedzi, Wojewoda Dolnośląski we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu będą wykonywać zaległe wymazy i wymazy konieczne. A wójt gminy będzie wspierać tego typu zadania.

Jednocześnie informuję, że prowadzone są ustalenia związane z właściwym przygotowaniem logistycznym do zadania, koniecznością właściwego zabezpieczenia personelu, próbek i osób, od których byłyby pobierane próbki – tłumaczy Wojciech Błoński.

Foto główne: UMWD