Dzięki umowie podpisanej przez Gminę Długołęka mieszkańcy mogą uzyskać dotację, która pozwoli na wymianę przestarzałych kotłów i pieców na bardziej ekologiczne rozwiązania. Na środki mogą liczyć jedynie mieszkańcy budynków jednorodzinnych, a maksymalna kwota to 35 tysięcy złotych.

Projekt, którego partnerem jest Gmina Długołęka, uzyskał dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na podstawie umowy mieszkańcy będą mogli uzyskać środki na wymianę nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe (głównie węglowych, tzw. kopciuchów). W ramach grantu możliwe będzie zainstalowanie pomp ciepła, instalacji gazowych, kotłów na biomasę czy instalacji ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Niedopuszczalna jest wymiana nawet na najnowocześniejsze kotły olejowe oraz węglowe.

Projekt dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych, a premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym, czyli docieplone oraz uszczelnione.

Dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 85 procent kosztów nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych.

Ważne informacje dotyczące projektu:

  • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
  • Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie).
  • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Mieszkańcy nie muszą się jednak martwić procesem konkursowym, gdyż Gmina proponuje kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w styczniu i lutym 2020), jak i konkursowym (luty-marzec br.).

Projekt będzie realizowany w ramach współpracy Gminy Długołęka z Centrum Technologii Energetycznych, czyli wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektowa, działającą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, która zaprosiła do współpracy w ramach projektu 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej.