Urzędnicy szukają firmy, która zaprojektuje oświetlenie drogowe w kilku miejscowościach na terenie gminy Długołęka. Sprawdźcie, gdzie ma być jaśniej.

We wtorek 28 kwietnia Urząd Gminy Długołęka ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach gminy Długołęka z podziałem na 5 części (pakietów).

Dla każdej lokalizacji w każdym pakiecie – w ramach zamówienia – zawiera się m.in. uzgodnienie z zamawiającym zakresu i miejsca przyłączenia linii oświetleniowej, wystąpienie o warunki przyłączenia i umowę przyłączeniową, uzgodnienie koncepcji projektu z zamawiającym, uzgodnienie lokalizacji linii kablowej oświetlenia drogowego w pasie drogowym oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej z decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Na wszystkie prace wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy.

Gdzie powstanie nowe oświetlenie?

W ramach pierwszego pakietu wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie musiał przygotować kompletną dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach:

 • Szczodre: ulica Cisowa, Lazurowa
 • Szczodre: odcinek ulicy Trzebnickiej
 • Długołęka: ulica Myśliwska, Łowiecka, Jaśminowa
 • Długołęka: ulica Różana, Robotnicza
 • Godzieszowa, działka nr 189

Pakiet nr 2 obejmuje następujące lokalizacje:

 • Bąków: ulica Wiązowa, Polna, Dębowa
 • Dobroszów Oleśnicki: ulica Szkocka, Szwedzka, Norweska
 • Stępin: teren za świetlicą
 • Pruszowice: ulica Zielna
 • Ramiszów: działka nr 140/6

Pakiet nr 3 obejmuje budowę oświetlenia w następujących lokalizacjach:

 • Brzezia Łąka: ulica Spokojna
 • Brzezia Łąka: ulica Szkolna i Ogrodowa
 • Siedlec, ulica Piękna
 • Kiełczów: ulica Mleczna
 • Kiełczów: ulica Kwiatowa

Pakiet nr 4 to następujące lokalizacje:

 • Kiełczów: ulica Wrocławska, odcinek drogi na Piecowice
 • Kiełczów: sięgacz ulicy Wilczyckiej, działka nr 264/17
 • Borowa: ulica Sosnowa
 • Wilczyce: ulica Wrocławska-Polna, oświetlenie przejścia dla pieszych
 • Wilczyce: ulica Wrocławska-Borowa, oświetlenie przejścia dla pieszych
 • Wilczyce: ulica Wrocławska-Dębowa, oświetlenie przejścia dla pieszych

Z kolei pakiet nr 5 obejmuje takie lokalizacje:

 • Kiełczów: ulica Agrestowa
 • Kiełczów: ulica Klonowa
 • Kiełczów: ulica Wiśniowa
 • Kiełczów: ulica Wrocławska-Ładna, oświetlenie przejścia dla pieszych
 • Kiełczów: ulica Wrocławska-Leśna, oświetlenie przejścia dla pieszych
 • Kiełczów: ulica Sportowa, 2 sięgacze, działka nr 241/14, 240/3, 239/2

Foto główne:Sven Scheuermeier on Unsplash