Posłanka Małgorzata Tracz interweniuje w sprawie budowy zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i recyklingu. – Planowana inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz stwarza realne zagrożenie spowodowania zanieczyszczeń wód podziemnych na rozległym obszarze – zaznacza parlamentarzystka.

Przypomnijmy, o tym, że w Łosisach ma powstać zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu informowaliśmy w czerwcu. Inwestycja wzbudziła spore obawy mieszkańców, którzy zbierali m.in. podpisy pod petycją przeciw budowie obiektu. Oficjalny sprzeciw w tej sprawie wystosowały do wójta Długołęki także okoliczne sołectwa, które domagały się odmowy wydania przez władze gminy decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Z kolei inwestor zapewniał, że nie ma nic do ukrycia i chętnie zapłaci za dodatkową analizę, przeprowadzoną przez niezależnych biegłych.

Całą sprawą zainteresowała się także posłanka Małgorzata Tracz, która 17 sierpnia złożyła interwencję poselską do wójta gminy w sprawie planowanej budowy zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i recyklingu.

Parlamentarzystka w swojej interwencji podkreśla, że planowana inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz stwarza realne zagrożenie spowodowania zanieczyszczeń wód podziemnych na rozległym obszarze.

Posłanka zwraca też uwagę, że planowane przedsięwzięcie jest niewspółmiernie duże do potrzeb Gminy Długołęka i spowoduje krytyczne obciążenie transportem okolicznych miejscowości. Ponadto, jak zauważa, w przedstawionym przez inwestora raporcie oceny oddziaływania na środowisko pominięto kwestie wpływu inwestycji na środowisko, nie tylko na obszar Natura 2000, ale też na specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dolnej.

Pełną treść interwencji poselskiej znajdziecie poniżej.

image 717x1024 - Jest interwencja poselska w sprawie zakładu w Łosicach
image 1 717x1024 - Jest interwencja poselska w sprawie zakładu w Łosicach
image 2 712x1024 - Jest interwencja poselska w sprawie zakładu w Łosicach
image 3 715x1024 - Jest interwencja poselska w sprawie zakładu w Łosicach

Foto główne: Gary Chan on Unsplash