Mieszkańcy gminy Długołęki domagali się odpowiedzi na szereg pytań, związanych z planowaną budową oczyszczalni ścieków, a także zmianą przeznaczenia gruntów należących do Uniwersytetu Przyrodniczego. Odpowiedź, którą otrzymali z rady gminy, jest bardzo lakoniczna.

Przypomnijmy, pod koniec października ubiegłego roku radni przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Gospodarki Ściekowej Gminy Długołęka. Ta koncepcja zakłada m.in. budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Piecowicach na gruntach Uniwersytetu Przyrodniczego. Łączny koszt budowy COŚ szacowany jest na ponad 111 mln złotych – ponad 70 mln zł w pierwszym etapie (wówczas przewidziana jest budowa instalacji gospodarki osadowej) i prawie 41 mln zł w drugim.

Inwestycja od początku budzi sporo wątpliwości mieszkańców gminy Długołęka – przede wszystkim Piecowic, Kiełczowa, Kamienia i okolic tych miejscowości. W poniedziałek 17 lutego złożyli oni pismo do rady gminy Długołęka, w którym domagali się jak najszybszego spotkania z wójtem i radnymi. Ten postulat ziści się już w środę 4 marca, podczas spotkania informacyjnego w Piecowicach.

image 1024x620 - Mieszkańcy pytają o oczyszczalnię ścieków i zmianę planu miejscowego. Rada gminy odpowiada. Lakonicznie

Mieszkańcy żądają wyjaśnień

Mieszkańcy w swoim piśmie domagali się również pilnej odpowiedzi na szereg pytań, związanych zarówno z budową samej oczyszczalni, jak i przekształceniem gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego na aktywność gospodarczą (chodzi o tereny obejmujące łącznie około 140 ha) oraz relacji łączących urzędników z Długołęki z władzami uczelni.

Jako mieszkańcy nie mamy żadnej gwarancji, a w tej chwili także i zaufania w sprawie opisanych inwestycji i żądamy wstrzymania prac nad projektami uchwał w tym zakresie, planowanymi na luty. Jesteśmy wstrząśnięci tajemniczym działaniem władz gminy i brakiem transparentności w zakresie planowania przestrzennego. Oczekujemy, że sprawa zostanie szczegółowo omówiona z mieszkańcami gminy, a żadna decyzja wójta i uchwała rady gminy w tym zakresie, nie zostanie podjęta bez konsultacji z nami – podkreślają autorzy pisma.

Odpowiedź, którą dostali z rady gminy jest bardzo lakoniczna.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2020 roku, dotyczący „rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenach obejmujących około 140 ha na terenach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na tereny AG1” informuję, że na dzień sporządzania odpowiedzi do Rady Gminy Długołęka nie wpłynął projekt uchwały we wskazanym zakresie. W związku z powyższym Rada Gminy Długołęka nie posiada informacji publicznej w zakresie wnioskowanym przez Państwa w piśmie – czytamy w odpowiedzi Marty Wantrych, wiceprzewodniczącej rady gminy.

Oto pytania, które mieszkańcy zadali władzom gminy Długołęka:

image 4 - Mieszkańcy pytają o oczyszczalnię ścieków i zmianę planu miejscowego. Rada gminy odpowiada. Lakonicznie
image 6 689x1024 - Mieszkańcy pytają o oczyszczalnię ścieków i zmianę planu miejscowego. Rada gminy odpowiada. Lakonicznie
image 7 - Mieszkańcy pytają o oczyszczalnię ścieków i zmianę planu miejscowego. Rada gminy odpowiada. Lakonicznie

foto główne: Franz W. from Pixabay