– Największym zadaniem inwestycyjnym na terenie gminy Długołęka będzie budowa sieci dróg rowerowych – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. W tym roku zaplanowano wybudowanie połączenia rowerowego od granicy z gminą Wrocław, przez Długołękę, aż do granicy z gminą Oleśnica.

Na terenie sąsiadującej z Wrocławiem gminy Długołęka istnieje wiele turystycznych ścieżek rowerowych. Brakuje jednak profesjonalnych dróg, które połączyłyby największe miejscowości i infrastruktury odpowiedniej dla rowerzystów.

Wraz z Wrocławiem i Kobierzycami po środki unijne

Pierwszy etap prac będzie bardzo ambitny. W 2018 roku zaplanowano wybudowanie połączenia rowerowego od wysokości granicy z gminą Oleśnica przez Borową, Byków, Długołękę, Szczodre i Domaszczyn aż do granicy z gminą Wrocław. Zadanie podzielono na dwa etapy, a całość kosztować będzie prawie 10 mln zł.

– To ogromne koszty, ale nie podjęlibyśmy się jego realizacji gdyby nie ogromne dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej – tłumaczy wójt Iwona Agnieszka Łebek.

Gmina ubiegała się o środki zewnętrzne wraz z Kobierzycami i Wrocławiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Wyniki naboru okazały się dla Długołęki pozytywne – na inwestycję otrzymała aż 7,6 mln zł dofinansowania.

To nie koniec obietnic

– Zdaję sobie sprawę, że to ogromne wyzwanie, któremu chcemy sprostać jak najlepiej. Co więcej, na tym nie poprzestaniemy – mówi wójt. W tegorocznych planach gminy jest zakończenie inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego w Mirkowie i w Borowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej na odcinku od Długołęki przez Kamień, Piecowice, aż do Kiełczowa, a także Piecowice –Bielawa – Raków – Borowa.

– Mam nadzieję, że V edycja bardzo popularnego wśród mieszkańców gminy Długołęka, rajdu rowerowego dla dzieci i nie tylko, odbędzie się już na jednej z nowo wybudowanych dróg – podsumowuje wójt Iwona Agnieszka Łebek.