W pierwszej odsłonie latarnika wyborczego, na pytania dotyczące gminy Długołęka odpowiada kandydat na wójta Jan Augustynowski.

Na naszym portalu będziemy wam przybliżać założenia programowe i najważniejsze postulaty poszczególnych kandydatów na wójta gminy Długołęka. Wszystkim osobom ubiegającym się o to stanowisko zadaliśmy takie same pytania. W pierwszej odsłonie latarnika wyborczego odpowiada na nie Jan Augustynowski, kandydujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Jan Augustynowski Koalicja Obywatelska.

Augustynowski ma 34 lata i mieszka w Domaszczynie. Jest twórcą portalu Investmap.pl, wcześniej pracował na stanowiskach menedżerskich w firmach z obszaru IT, nowych technologii, komunikacji i marketingu, a także zajmował się współpracą z inwestorami zagranicznymi i doradztwem biznesowym.

Jakie są najmocniejsze strony gmina Długołęka? W których obszarach gmina rozwija się najprężniej?

Jan Augustynowski: Najmocniejszą stroną gminy jest bez wątpienia lokalizacja. Pod tym względem nie różnimy się bardzo od 6. najbogatszej gminy w Polsce – Kobierzyc. Niestety obecne władze całkowicie nie potrafią tego waloru wykorzystać, a my mamy na to pomysł.

Z kolei bliskość stolicy Dolnego Śląska i doskonałe walory przyrodnicze gminy oraz relatywnie niskie ceny nieruchomości, sprawiają, że chętnie osiedlają się tu ludzie z miasta. Znajdują tu spokój, przy jednoczesnej bliskości do swoich miejsc pracy we Wrocławiu.

Jako wielki walor gminy poczytuję też rozwinięte więzi społeczne i zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy. Np. prawie cała nasza lista kandydatów na Radnych składa z lokalnych aktywistów, nigdzie indziej nie spotkałem tak wielu osób, którym sprawy najbliższego otoczenia nie są obojętne.

Jakie problemy w gminie Długołęka są aktualnie najpilniejsze? Czym w pierwszej kolejności zająłby się Pan jako wójt?

W przeciwieństwie do innych kandydatów uważam, że pierwszym i największym wyzwaniem, jest zwiększenie przychodów do budżetu Gminy. Dopiero wtedy znajdą się środki na niezbędne inwestycje drogowe, sanitarne czy oświatowe.

Do gminy w ostatnich napłynęły tysiące nowych mieszkańców, infrastruktura kompletnie za tym nie nadąża, a lokalne plany zagospodarowania jeszcze to utrudniają. Co więcej, wielu mieszkańców odprowadza podatki we Wrocławiu – nie ma ani kampanii edukacyjnej na ten temat, ani żadnych zachęt. Nasz program zakłada wprowadzenie takich narzędzi.

Podobnie gmina nie radzi sobie z pozyskiwaniem środków unijnych – znajduje się na 1400 miejscu spośród 1600 gmin wiejskich pod względem skuteczności ich pozyskania. Brakuje też promocji gminy i profesjonalnej obsługi inwestorów, którzy odprowadzaliby nieporównywalnie większe podatki niż mieszkańcy. To kluczowe, aby móc realizować podstawowe cele samorządu, czyli dostępność do szkół, przedszkoli i żłobków dla dzieci i młodzieży oraz skanalizowanie całej gminy.

Jakie są Pana priorytety i najważniejsze postulaty na nadchodzącą kadencję w następujących obszarach?

Komunikacja zbiorowa

Komunikacja zbiorowa musi być traktowana priorytetowo, szczególnie przy młodniejącym strukturalnie społeczeństwie gminy z coraz większą liczbą samochodów. Trzeba zwiększyć dostępność dworca w Długołęce i powalczyć o przystanek w Bykowie przy okazji zbliżającego się remontu linii kolejowej wraz z budową przystanku w Mirkowie.

Trzeba też zoptymalizować połączenia autobusowe i zintegrować je gdzie się da z koleją oraz z komunikacją wrocławską (np. wspólny bilet). Mieszkańcy odprowadzający w gminie podatki muszą dostać też ulgi na komunikację. W długim okresie uważam, że gmina powinna sama przejąć komunikację autobusową. Są na to dotacje, a własna komunikacja daje większą kontrolę i możliwości.

Edukacja

Przede wszystkim trzeba zbudować nowy ośrodek szkolno-przedszkolny i żłobki np. w Kiełczowie – największej miejscowości Gminy, która nie posiada ani publicznego żłobka, ani przedszkola. Dzieci w gminie jest coraz więcej, a obecna infrastruktura jest kompletnie niewystarczająca. To musi być priorytet, dlatego tak istotne jest zwiększenie przychodów i efektywności pozyskiwania środków unijnych.

Co więcej – należy zwiększyć dostępność istniejących w Gminie obiektów sportowych (jest ich sporo, ale są na przykład zamykane wieczorami) i opieki zdrowotno-terapeutycznej dla dzieci. Jednym słowem, należy doprowadzić do sytuacji, w której rodzice mieszkający w Gminie będą czuć się niezależni od Wrocławia pod tym względem. Co ciekawe – to też zwiększy ich skłonność do meldowania się w gminie oraz zmniejszy ruch samochodowy. Gmina to żywy organizm, w którym jedno dobre działanie może wpłynąć na wiele obszarów.

Komfort życia mieszkańców

Absolutnymi priorytetami są drogi i kanalizacja. Uchodzimy za stosunkowo zamożną gminę, ale tylko w rankingach. Prawda jest dramatyczna – w XXI wieku większość mieszkańców nie ma dostępu do kanalizacji i mieszka przy błotnistych, niebezpiecznych dla dzieci drogach bez chodników.

W okresie letnim występują problemy z zaopatrzeniem w wodę i prąd. Deweloperzy budują wielorodzinne budynki w szczerym polu i zostawiają mieszkańców oraz gminę z kolejnymi problemami infrastrukturalnymi. Uporządkujemy to!

Po zapewnieniu podstawowych potrzeb mieszkańców, możemy się zająć równie istotnymi, ale mniej pilnymi sprawami, czyli przede wszystkim dostępnością i atrakcyjnością terenów zielonych. Między innymi w tym celu oddamy mieszkańcom część środków do rozdysponowania w budżetach obywatelskich.

Zarządzanie gminą i urzędem gminy

Przede wszystkim trzeba postawić na profesjonalistów i osoby z kwalifikacjami, które zapewnią zwiększenie pozyskiwania środków unijnych, rozsądne planowanie i obsługę inwestorów zagranicznych. Obecnie z urzędu odchodzi zbyt dużo osób o olbrzymim potencjale. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobię to również budowa nowej strony internetowej, która pozwoli załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu.

Chciałbym również udostępnić logowanie do serwisu po numerze PESEL, aby faworyzować osoby odprowadzające w gminie podatki. To proste rozwiązanie, które będzie pierwszym krokiem do partycypowania przez mieszkańców w decyzjach gminy między innymi poprzez głosowania na budżety obywatelskie, udział w mini-referendach, czy inicjatywach uchwałodawczych popartych podpisami odpowiedniej liczby mieszkańców.

Chcę także powołać Radę Seniorów i Radę Kobiet, które byłyby organami opiniodawczymi dla Rady Gminy. Nic o nas bez nas.

Planowanie przestrzenne

Ucywilizowanie polityki przestrzennej po latach zaniedbań będzie dużym wyzwaniem, ale znów – może rozwiązać wiele problemów z infrastrukturą i komfortem mieszkańców. Kompletny chaos wynika z braku długookresowej strategii i prowadzi do przedkładania interesów deweloperów nad interesy gminy i mieszkańców, które przede wszystkim powinny być uszanowane.

Stworzymy narzędzia dzięki którym deweloperzy korzystający z naturalnych zasobów naszej Gminy i stosunkowo niedrogich gruntów, będą też partycypować w kosztach infrastruktury. Wierzę, że leży to też w ich interesie – dzięki temu ich inwestycje będą bardziej atrakcyjne, ponieważ będą powstawać w zrównoważonym otoczeniu.

Trzeba też jasno określić gdzie w gminie są strefy na intensywną zabudowę mieszkaniową, gdzie na przemysł, gdzie na rekreację i turystykę. Zdecydowanie też sprzeciwiam się lokalizacji w gminie inwestycji uciążliwych dla środowiska i mieszkańców.

Inwestycje i gospodarka

Uważam, że gmina ma olbrzymi i niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Takie gminy jak Siechnice, Kąty Wrocławskie, Miękinia, czy Kobierzyce doskonale wykorzystują swoją lokalizację przy Wrocławiu i już dawno są bogatsze od Długołęki. Potrzeba uzbroić tereny inwestycyjne i zająć się wreszcie aktywnym pozyskiwaniem inwestorów i promocją.

To przekłada się na miejsca pracy w gminie, a nie we Wrocławiu. Chciałbym, żeby wrocławianie przyjeżdżali pracować i wypoczywać u nas, a nie odwrotnie. Wtedy skorzysta też segment małych i średnich przedsiębiorców, który będzie obsługiwał inwestorów i pracowników. To przecież oznacza rozwój firm budowlanych, gastronomii i innych usług.

Chciałbym również wypromować znajdujące się w gminie stadniny i stawy rybne. Jesteśmy spokojną gminą wiejską obok olbrzymiego Wrocławia, którego mieszkańcy szukają miejsc na rekreację i wypoczynek i mogą zostawić u nas pieniądze, tak potrzebne na inwestycje.

Przemysł i rolnictwo

Przemysł jak już wspomniałem wcześniej – owszem i to w dużej ilości, ale tylko i bezwzględnie nieuciążliwy dla środowiska i mieszkańców. Rolnicy muszą zaś dostać solidne wsparcie od urzędu w zakresie pozyskiwania środków na rozwój oraz promocji lokalnych produktów.

Uważam, że potrzebny jest targ, gdzie rolnicy mogliby sprzedawać swoje naturalne produkty bezpośrednio mieszkańcom gminy i wrocławianom. Na targach powinna też być prowadzona sprzedaż takich produktów jak dżemy, sery, soki, piwo, jaja, mięso, które mogłyby być poprzez plebiscyty i degustacje certyfikowane przez gminę i sprzedawane na większą skalę przy wsparciu promocyjnym urzędu.

Bezpieczeństwo

Największe problemy z bezpieczeństwem upatruję w dwóch obszarach. Po pierwsze – bezpieczeństwo związane właśnie z ruchem drogowym i komunikacją. Ogromna liczba samochodów w połączeniu z zaniedbaną infrastrukturą drogową stwarza wiele niebezpieczeństw, szczególnie dla najmłodszych użytkowników dróg i rowerzystów. Jak wspomniałem powyżej – będzie to dla nas priorytetowy obszar inwestycji.

Drugi obszar to ochrona przeciwpożarowa, przy tak gęsto zaludnionej gminie mamy zbyt mało jednostek ochotniczej straży pożarnej, a te istniejące zmagają się z ciągłymi problemami finansowymi. Należy je doinwestować.

Ekologia i ochrona środowiska

Tu priorytetem jest walka ze smogiem. Tak! Zimą zdarza się, że w gęściej zaludnionych miejscowościach mamy ten problem. Na pewno planujemy zintensyfikować kontrolę i egzekwowanie prawa w tym zakresie, ale generalnie jestem przeciwny rozwiązywaniu problemów tylko przez karanie. Musimy edukować i dać mieszkańcom narzędzia, aby było ich stać tego prawa nie łamać – fundusze na termomodernizację, dopłaty do odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki), intensyfikowanie gazyfikacji gminy.

Jak już wspomniałem wcześniej, z uwagą będziemy też przyglądać się, czy nowo powstające inwestycje nie będą uciążliwe dla środowiska i zadbamy o zagospodarowanie terenów zielonych, aby mieszkańcy i przyjezdni mogli się z tego środowiska w pełni cieszyć.

Sport i rekreacja

Stawiamy przede wszystkim na poprawienie dostępu do istniejących już obiektów sportowych, których wcale nie jest tak mało. Planujemy też przygotować studium wykonalności dla basenu w naszej Gminie. Proszę zwrócić uwagę, że po tej stronie Wrocławia nie ma żadnego dużego basenu, więc mógłby on być interesujący również dla mieszkańców ościennych osiedli i gmin. Nie tylko byłby atrakcyjnym obiektem rekreacyjnym dla mieszkańców, ale mógłby przynosić określone dochody. To ogromna inwestycja, dlatego byłaby prawdopodobnie organizowana w partnerstwie-prywatno publicznym lub w całości oparta o środki prywatnego inwestora.