Już w niedzielę 13 października pójdziemy do urn, by wybrać posłów i senatorów. Sprawdź, gdzie zagłosujesz w gminie Długołęka, kto kandyduje w naszym okręgu wyborczym i jak oddać ważny głos.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku. Głosować będziemy w lokalach wyborczych w godzinach od 7 do 21.

Gmina Długołęka podzielona jest na 17 obwodów, a do głosowania uprawnionych jest blisko 25 tys. osób. W znalezieniu właściwej obwodowej komisji wyborczej pomoże wyszukiwarka na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Kto kandyduje na posła, a kto na senatora?

Jeśli chodzi o wybory do Sejmu, Gmina Długołęka znajduje się w granicach okręgu wyborczego nr 3. Do zdobycia jest w nim 14 mandatów, o które powalczy 167 kandydatów z 7 list.

Zobacz kandydatów do Sejmu w okręgu nr 3

Bardzo ciekawy pojedynek szykuje się w wyborach do Senatu. W okręgu wyborczym nr 6, do którego zalicza się Gmina Długołęka, o mandat senatora powalczy bowiem trzech uznanych polityków: Jarosław Obremski, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Dariusz Stasiak – startujący z ramienia KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy oraz Bogdan Zdrojewski, wystawiony przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Obremski to senator VIII i IX kadencji, były przewodniczący wrocławskiej rady miejskiej i wiceprezydent Wrocławia, odpowiedzialny w latach 2001-2011 za politykę zdrowotną, opiekę społeczną, edukację i kulturę. Obecnie sprawuje mandat Senatora RP zasiadając w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Rozpoczął się proces wyrównywania szans między wielkimi, a mniejszymi miastami. To bardzo ważne dla spoistości Państwa. Od zawsze interesował mnie rozwój kolei aglomeracyjnej, który jest fundamentem rozwoju gmin podwrocławskich. Wrocław potrzebuje bogatych gmin naokoło, Długołęka jest gminą, która powinna być wspierana z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych – komentuje Jarosław Obremski, którego złapaliśmy, gdy jechał na spotkanie w tej sprawie z wójtem Wojciechem Błońskim.

Dariusz Stasiak to radny województwa dolnośląskiego, przewodniczący klubu Bezpartyjnych Samorządowców w sejmiku Dolnego Śląska, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i członek Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Bogdan Zdrojewski to z kolei były prezydent Wrocławia w latach 1990-2001. Następnie był posłem IV, V i VI kadencji. W latach 2005-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Od 2007 do 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A od 2014 do 2019 roku był deputowanym do Parlamentu Europejskiego.

Zasady głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, czyli np. dowód osobisty albo paszport. To pozwoli na znalezienie cię w spisie wyborców i dopuszczenie do głosowania. Jeśli zaś będziesz korzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze cię do spisu wyborców.

Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.

W wyborach do Sejmu głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Twój głos będzie nieważny, jeśli zagłosujesz na więcej niż jedną listę, czyli postawisz znak „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście; jeśli nie oddasz głosu na którąkolwiek z list, czyli nie postawisz znaku „x” w żadnej kratce albo jeśli postawisz znak inny niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

W wyborach do Senatu głosować możesz tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów; nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Jak głosy przeliczane są na mandaty?

W wyborach do Sejmu w całej Polsce wybierzemy 460 posłów. W każdym okręgu wyborczym do zdobycia jest z góry ustalona liczba mandatów (w naszym okręgu – 14). W podziale mandatów biorą udział te komitety wyborcze, które zdobyły w skali kraju co najmniej 5% głosów (w przypadku koalicyjnych komitetów próg wynosi 8%). Do przydzielania mandatów stosowana jest metoda D’Hondta.

Z kolei w wyborach do Senatu w całej Polsce wybierzemy 100 senatorów – po jednym z każdego ze 100 okręgów wyborczych. To oznacza, że w wyborach do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze.