Najbliższe 5 lat to będzie tytaniczna praca dla dobra naszej gminy. Ale praca, która na koniec kadencji wszystkim mieszkańcom przyniesie oczekiwaną korzyść i satysfakcję – mówił Wojciech Błoński, nowy wójt gminy Długołęka, składając ślubowanie.

We wtorek 20 listopada nowo wybrani radni spotkali się na pierwszej sesji Rady Gminy Długołęka w nowej kadencji. Rajcy odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

W trakcie sesji wybrano przewodniczącego rady gminy. Została nim Maria Szymerowska, na którą oddano 12 głosów. Kontrkandydat – Arkadiusz Szydełko – zdobył 8 głosów, a jednak osoba wstrzymała się od głosu. Porządek obrad rozszerzono także o wybór dwóch wiceprzewodniczących. Te stanowiska będą pełnić Marta Wantrych oraz Krzysztof Karczewski.

Podczas sesji również nowo wybrany wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński odebrał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie.

– Bardzo dziękuję mieszkańcom gminy Długołęka za to, że dziś mogę stać tutaj i ślubować wam wszystkie wartości, wedle których zostałem wychowany przez moich rodziców. Dziękuję, że tak licznie poszliście na wybory, za wszystkie głosy oddane na Wojciecha Błońskiego, ale też na innych kandydatów. Dla tych wszystkich ludzi ważna jest Długołęka i ważny jest los naszej gminy – mówił podczas ślubowania Wojciech Błoński.

„Przed nami 5 lat tytanicznej pracy”

Nowy wójt Długołęki zapewniał, że jest przygotowany do pełnienia tej roli i zamierza konsekwentnie realizować przedwyborcze obietnice.

– Gmina potrzebuje zrównoważonego programu działania, wieloletniego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również przemyślanej strategii finansowania inwestycji gminnych. Te działania traktujemy jako priorytet w pierwszych miesiącach funkcjonowania samorządu. Samorządu, który musi działać innowacyjnie, dynamicznie i nowocześnie. Samorządu, który musi być otwarty dla wszystkich mieszkańców i nie może pozostawać bierny na ich głosy. Raz jeszcze deklaruję cykliczne spotkania ze wszystkimi mieszkańcami, a swoją rolę obiecuję pełnić w oparciu o dialog społeczny. Tak również postrzegam działanie nowo zaprzysiężonej rady. Rady, która ma być głosem ludu, występującym w imieniu opinii publicznej, realizującym interes mieszkańców – podkreślał Błoński.

Wójt tłumaczy też, że rada powinna reprezentować całe środowisko gminne.

– Musi działać ponad podziałami, w interesie publicznym, rozsądnie, mądrze, dbając o równomierny rozwój całej gminy. O to zamierzam zadbać i z takim przesłaniem zwracam się do wszystkich radnych. Łączmy wszystkie środowiska i dbajmy o naszą gminę. Tego oczekują od nas mieszkańcy. Takie wyobrażenie o naszej pracy powinienem mieć nie tylko ja, ale i państwo, ślubujący rzetelną i wytężoną pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa – mówił Wojciech Błoński.

Jak zaznaczał Błoński, najbliższe 5 lat to będzie tytaniczna praca dla dobra naszej gminy.

– Ale praca, która na koniec kadencji wszystkim mieszkańcom przyniesie oczekiwaną korzyść i satysfakcję. Z takim przesłaniem zwracam się do Was, mieszkańców oraz wszystkich radnych, dla których dzisiejszy dzień, podobnie jak dla mnie, jest otwarciem nowego, niezwykle odpowiedzialnego rozdziału w życiu – mówił Wojciech Błoński.

Podczas sesji uchwalono także wynagrodzenia dla wójta. Radni jednogłośnie zagłosowali za jego maksymalną wysokością, która od 1 lipca 2018 roku dla wójta w gminie liczącej między 15 a 100 tys. mieszkańców wynosi: wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł, dodatek funkcyjny – 2100 zł, a dodatek specjalny – 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

fot. facebook.com/wdlugolece/