Dzięki konkursowi przeprowadzonemu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ponad 30,5 mln zł zostanie przeznaczonych na 793 miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. 13 z 21 projektów zostanie zrealizowanych we Wrocławiu, a pozostałe w okolicznych miejscowościach. Zyska również Gmina Długołęka.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha to nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska. Obecnie trafiły do 21 projektodawców, ale do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 42 projektów wartych 40,12 mln zł. Co pozwoli na utworzenie ponad 1 tys. miejsc w żłobkach i klubach malucha oraz zatrudnienie 112 niań.

– Wspieramy Dolnoślązaków powracających na rynek pracy. Koszt opieki nad dzieckiem to niemały wydatek. Dlatego chcemy, żeby w naszym województwie pojawiło się zdecydowanie więcej żłobków i miejsc w klubach malucha – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Symboliczna opłata lub bezpłatnie

– W każdym rozstrzyganym konkursie nie tylko ważne są fundusze, które przeznaczamy na różne działania, ale przede wszystkim cel. A ten jest bardzo ważny, bo pozwoli na powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, mają jednak problem
z zapewnieniem opieki dla swoich pociech. Dlatego w ramach projektów, realizowanych na Dolnym Śląsku opieka będzie wiązała się z symboliczną opłatą 150-250 zł lub będzie bezpłatna – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi, w żłobkach i klubach malucha prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika.
Projekty konkursowe w subregionie wrocławskim

Wartość 19,44 mln zł, dofinansowanie UE 16,45 mln zł.

Brzeg Dolny, Długołęka, Lądek-Zdrój, Wrocław, Wądroże Wielkie, Miękinia, Oleśnica – (wartość projektu ponad 4 mln zł, beneficjent: Województwo Dolnośląskie wraz z samorządami lokalnymi). W ramach projektu Dolnośląskie żłobki powstanie 186 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizatorem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Brzeg Dolny, Wołów, Legnickie Pole – (wartość projektu 2,08 mln zł, beneficjent: Mersey). W ramach projektu Legnickie Pole, Wołów i Brzeg Dolny – nowe żłobki to nowe szanse na rynku pracy sfinansowana zostanie działalność 45 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
Jelcz-Laskowice – (wartość projektu 1,33 mln zł, beneficjent: „Tuptuś” Justyna Śmiech, Alicja Sidor). W ramach projektu Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję, sfinansowana zostanie działalność 32 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Oborniki Śląskie – (wartość projektu 809 tys. zł, beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie). W ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy sfinansowana zostanie działalność 51 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Oleśnica – (wartość projektu 1,32 mln zł, beneficjent: BSS, partner: FFM Fundacja Fabryka Marzeń) W ramach projektu Mali odkrywcy na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Oleśnica powstanie 40 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Strzelin – (wartość projektu 1,65 mln zł, beneficjent: Przedszkole Ekologiczne „Eko-Przedszkolak” Marta Konsencjusz). W ramach projektu Eko-Maluchy sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Siechnice – (wartość projektu 907,88 tys. zł, beneficjent: Stokrotka Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy-Hibner). W ramach projektu Stokrotka 2 – utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach sfinansowana zostanie działalność 20 miejsc opieki nad dziećmi do
3 lat.

Wrocław – (wartość projektu 752 tys. zł, beneficjent: Minilandia Katarzyna Najorczyk). W ramach projektu Rodzice do pracy sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Wrocław – (wartość projektu 658 tys. zł, beneficjent: Sogitto Joanna Lesicka). W ramach projektu Żłobek – aktywizacja zawodowa przedsiębiorczych mam sfinansowana zostanie działalność 21 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Wrocław – (wartość projektu 1,65 mln zł, beneficjent: Domino Joanna Rowińska, partner: Grupa Clue Michał Warzyniak). W ramach projektu Maluchy w żłobku – mamy w pracy sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Wrocław – (wartość projektu 1,67 mln zł, beneficjent: Domino Joanna Rowińska,). W ramach projektu Złote maluszki sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Wrocław – (wartość projektu 998 tys. zł, beneficjent: Małopolskie Centrum Edukacji Rafał Leśniak). W ramach projektu Lokomotywa – niepubliczny żłobek we Wrocławiu sfinansowana zostanie działalność 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Żmigród – (wartość projektu 1,21 mln zł, beneficjent: Gmina Żmigród). W ramach projektu Utworzenie żłobka w gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc w żłobku.

Niedawno DWUP ogłosił kolejny konkurs na kwotę blisko 27 mln zł. Więcej informacji www.rpo.dwup.pl