Gmina Długołęka szuka firmy, która przeprowadzi rewitalizację zabytkowego terenu parku w Szczodrem. Poza zakończeniu inwestycji, pojawiają się tam m.in. place zabaw, strefa fitness, a także nowa roślinność.

Park w Szczodrem otacza pozostałości neogotyckiego Pałacu Sybilli, wybudowanego pod koniec XVII wieku. W połowie XIX wieku pałac przeszedł przebudowę, po której nazywano go Śląskim Windsorem. Po pożarze w 1945, został rozebrany praktycznie w całości. Od tego czasu popada w ruinę. Teraz to się zmieni.

O planach rewitalizacji parku w Szczodrem informowaliśmy już na początku maja, gdy Gmina Długołęka podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu. Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę tej inwestycji.

Rewitalizacja w trzech zadaniach

Rewitalizację zabytkowego terenu parku w Szczodrem podzielono na trzy zadania.

Pierwsze to roboty budowlane, polegające na budowie ścieżek parkowych, dróg i parkingów, modernizacji parkingu, budowie obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, w szczególności placów zabaw, terenów rekreacyjnych i urządzeń komunalnych, zarurowanie fragmentów rowu melioracyjnego i wykonanie instalacji wodociągowej.

Zadanie drugie to przygotowanie terenu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń materiału roślinnego, trawników sianych i darniowych, łąk parkowych oraz wycinka drzew i karczowanie zakrzaczeń.

A zadanie trzecie to pielęgnacja roślin nasadzonych w ramach zadania drugiego oraz pozostałej roślinności na terenie parku.

Oferty można składać do czwartku 19 lipca. Przy ich ocenie urzędnicy będą brać pod uwagę cenę (60 proc.) oraz termin rękojmi i gwarancji (40 proc.).

szczodre - Rewitalizacja parku w Szczodrem. Jest przetarg!

Teren objęty rewitalizacją

Kiedy park będzie gotowy?

Na przeważającą część zadania nr 1, czyli budowę ścieżek parkowych, dróg i parkingów, modernizację nawierzchni istniejącego parkingu, zarurowanie fragmentów rowu melioracyjnego i wykonanie instalacji wodociągowej dla wodnego placu zabaw, wykonawca będzie miał czas do 30 listopada 2018 roku. Z kolei budowa obiektów służących rekreacji i utrzymaniu porządku, czyli placów zabaw, strefy fitness, wioski wiklinowej, labiryntu, pagórków trawiastych, urządzeń komunalnych (m.in. śmietników, ławek, koszy, tablic czy stojaków na rowery), a także pomostów drewnianych ma być gotowa do 31 maja 2019 roku.

Zadanie nr 2, obejmujące zagospodarowanie terenów zielonych – wykonanie nasadzeń (m.in. krzewów, drzew, traw), wykonanie trawników i łąk parkowych czy pielęgnację istniejących drzew, potrwa do 31 sierpnia 2019 roku. Z kolei termin zakończenia zadania nr 3, czyli pielęgnacji terenów zielonych w zakresie wszystkich nowo posadzonych i istniejących roślin, to 31 grudnia 2021 roku.

Całkowita wartość projektu to ponad 4 mln 554 tys. złotych, kwota dofinansowania to ponad 2 mln 981 tys. złotych, z czego niespełna 2 mln 611 tys. złotych to wkład unijny. Dodajmy, że rewitalizacja parku jest realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

fot. Siloy, fotopolska.eu