Gmina Długołęka właśnie rozstrzygnęła przetarg na rewitalizację zabytkowego parku w Szczodrem. Zwycięska oferta opiewa na ponad 7,7 mln złotych.

O planach rewitalizacji parku w Szczodrem informowaliśmy już na początku maja ubiegłego roku, gdy gmina Długołęka podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu. Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg, który miał wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Postępowanie zostało jednak unieważnione, bo nie wpłynęła żadna oferta. Fiaskiem zakończyły się także dwa kolejne przetargi.

W listopadzie 2018 roku ogłoszono czwarte postępowanie. Tym razem zainteresowanie było duże, bo swoje oferty złożyło aż 7 firm. Najtańsza z ofert opiewała na niespełna 5 mln 920 tys. złotych, najdroższa przekraczała 9 mln 763 tys. złotych. Gmina na realizację zamówienia miała przewidziany budżet w wysokości ponad 9 mln 640 tys. złotych.

Po analizie, dwie oferty zostały odrzucone, a spośród pozostałych jako najkorzystniejszą urzędnicy wybrali propozycję strzegomskiej spółki Granit, opiewającą na 7 732 433,90 złotych i zakładającą 60-miesięczny termin gwarancji na wykonane prace. Oferta zdobyła 100 punktów.

Co się zmieni w parku?

Park w Szczodrem otacza pozostałości neogotyckiego Pałacu Sybilli, wybudowanego pod koniec XVII wieku.

W ramach rewitalizacji, powstaną tam nowoczesne place zabaw, place i ścieżki edukacyjne, sportowe i wypoczynkowe, a także zostaną zrewitalizowane nawierzchnie ścieżek parkowych. Modernizację przejdzie także parking, pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, leżaki, hamaki, tablice czy drogowskazy.

Rewitalizację zabytkowego terenu parku w Szczodrem podzielono na trzy zadania.

Pierwsze to roboty budowlane, polegające na budowie ścieżek parkowych, dróg i parkingów, modernizacji parkingu, budowie obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, w szczególności placów zabaw, terenów rekreacyjnych i urządzeń komunalnych, zarurowanie fragmentów rowu melioracyjnego i wykonanie instalacji wodociągowej.

Zadanie drugie to przygotowanie terenu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń materiału roślinnego, trawników sianych i darniowych, łąk parkowych oraz wycinka drzew i karczowanie zakrzaczeń.

A zadanie trzecie to pielęgnacja roślin nasadzonych w ramach zadania drugiego oraz pozostałej roślinności na terenie parku.

Na zadanie nr 1 wykonawca będzie miał czas do 31 lipca 2019 roku. Zadanie nr 2 potrwa do 15 października 2019 roku. Z kolei termin zakończenia zadania nr 3 to 31 grudnia 2021 roku.

szczodre - Wreszcie! Wiemy, kto zrewitalizuje zabytkowy park w Szczodrem

Teren objęty rewitalizacją

foto główne: Siloy, fotopolska.eu