W ramach planowanej na najbliższe lata modernizacji linii kolejowej nr 143 powstanie nowy przystanek kolejowy w Mirkowie. Trwają przygotowania do inwestycji.

O tym, że w Mirkowie ma powstać nowy przystanek kolejowy mówi się od dłuższego czasu. Kolejarze zapowiadali to już w 2018 roku, gdy podpisywali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka Wrocław – Oleśnica – granica województwa dla projektu „Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”.

W dokumentacji określone zostaną szczegóły przebudowy 45 km odcinka linii. Celem inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu, dzięki podwyższeniu prędkości pociągów do 120 km/h. Planowane jest zwiększenie komfortu podróżowania przez przebudowę infrastruktury pasażerskiej, m.in. budowę nowego przystanku w miejscowości Mirków oraz przebudowę peronów na 7 stacjach i 1 przystanku. Zwiększy się przepustowość linii oraz poziom bezpieczeństwa. Trasa Wrocław – Oleśnica jest istotnym odcinkiem dla kolei w aglomeracji wrocławskiej. Przebudowa obiektów inżynieryjnych ułatwi też przejazd składów towarowych – tłumaczyli wówczas przedstawiciele PKP PLK.

Temat wrócił w maju, przy okazji ogłoszenia przez rząd programu budowy w ciągu 5 lat 200 przystanków kolejowych w całej Polsce.

Za kwotę 1 mld zł zamierzamy budować nowe przystanki kolejowe, odbudować te, które od lat nie istnieją oraz wydłużać perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wśród zapowiedzianych 200 nowych przystanków znalazł się m.in. przystanek kolejowy w Mirkowie. Te informacje potwierdzają także przedstawiciele PKP PLK

Zakres przyszłych prac modernizacyjnych dla linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów był rozpatrywany na etapie opracowywania studium wykonalności. W zakresie budowy nowych przystanków studium przewiduje budowę dwóch nowych przystanków osobowych w miejscowości Mirków w gminie Długołęka oraz Pielgrzymowice w gminie Wilków – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy kolejowej spółki.

Dodajmy, że prace budowlane na odcinku Wrocław – Oleśnica – Kluczbork planowane są między 2021 a 2023 rokiem. Szacowany koszt przebudowy linii to ponad miliard złotych.