Wiemy, jakie przetargi w 2020 roku zamierzają ogłosić urzędnicy. Wiele zaplanowanych postępowań dotyczy infastruktury w naszej gminie – budowy dróg, tras rowerowych, chodników i kanalizacji.

Urząd gminy Długołęka opublikował plan zamówień publicznych na 2020 rok. Część z nich dotyczy usług świadczonych na rzecz samej gminy (jak usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, pielęgnacja zieleni, koszenie poboczy, utrzymanie czystości, dowóz dzieci do szkół czy odśnieżanie dróg), ale większość to zamówienia związane z planowanymi przez urzędników inwestycjami.

W pierwszym kwartale 2020 roku mają zostać ogłoszone przetargi na budowę remizy OSP w Brzeziej Łące (szacunkowa wartość zamówienia to niespełna 732 tys. zł netto), budowę oświetlenia na terenie gminy Długołęka (niemal 179 tys. zł), projekt i budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień (ponad 910 tys. zł) oraz Brzezią Łąkę i Pietrzykowice (prawie 674 tys. zł). W planach są też przetargi na projekt i budowę chodnika wzdłuż drogi łączącej miejscowości Kępa i Michałowice (ponad 2 mln 845 tys. zł), chodnika przy drodze w Kątnej (692 tys. zł) oraz chodnika wzdłuż drogi w Wilczycach (prawie 293 tys. zł).

W drugim kwartale planowane są postępowania m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie (203 tys. zł), remont i przebudowę gminnego ośrodka kultury w Długołęce (406,5 tys. zł) oraz budowę dróg rowerowych: na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Broniewskiego w Długołęce do skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z aleją Spacerową w Bykowie (ponad 2 mln 845,5 tys. zł) oraz na odcinku od ulicy Parkowej w Długołęce do ulicy Trzebnickiej w Szczodrem i przy drodze powiatowej między Domaszczynem a łącznikiem Długołęka (ponad 2 mln 439 tys. zł). Urzędnicy zamierzają także ogłosić przetargi na budowę dróg w Kiełczowie – ulicy Wiosennej wraz z sięgaczami, ul. Różanej, Ładnej, Modrzewiowej wraz z sięgaczami, Brzozowej i Lipowej (1 mln 626 tys. zł), projekt budowlany ul. Akacjowej wraz z sięgaczami w Kiełczowie (2 mln 439 tys. zł), optymalizację pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie (3 mln 699 tys. zł) oraz budowę nowych placów zabaw na terenie gminy (prawie 244 tys. zł).

W trzecim i czwartym kwartale powinniśmy doczekać się postępowań na budowę ulicy Spacerowej w Mirkowie (1 mln 706,5 tys. zł), budowę budynku Centrum Usług Wspólnych w Długołęce (3 mln 252 tys. zł), budowę kanalizacji sanitarnej w Szczodrem (406,5 tys. zł), a także kolejnego przetargu na budowę oświetlenia na terenie gminy (813 tys. zł).

fot. Matthew Hamilton on Unsplash