Już 9 grudnia w życie wejdzie nowy rozkład jazdy pociągów na Dolnym Śląsku. Dla mieszkańców naszej gminy najważniejszą nowością będzie zwiększenie liczby połączeń między Wrocławiem a Oleśnicą, kursujących przez Długołękę.

Jak informują przedstawiciele urzędu marszałkowskiego Dolnego Śląska, nowością będzie uruchomienie 7 par pociągów do Krotoszyna przez Milicz, w wyniku czego łączna liczba połączeń na odcinku Wrocław Główny – Oleśnica wzrośnie z 20 do 23 par.

– Co istotne nastąpi zwiększenie liczby połączeń w okresie popołudniowego szczytu przewozowego oraz w godzinach wieczornych, o co wnioskowali pasażerowie – podkreślają urzędnicy.

Jednak, z uwagi na przedłużające się prace modernizacyjne prowadzone przez PKP PLK S.A. na odcinku Grabowno Wielkie – Milicz – Zduny, inauguracja kursowania pociągów w pełnej relacji została przesunięta na 11 lutego 2019 roku.

– Do tego czasu pociągi w liczbie 6 par będą kursować w skróconej relacji do stacji Oleśnica. Na liniach w kierunku Namysłowa i Ostrowa Wielkopolskiego liczba połączeń pozostanie na dotychczasowym poziomie – dodają przedstawiciele UMWD.

ROZKLAD3 - Więcej pociągów między Wrocławiem a Oleśnicą. Zyska też Długołęka

Inne zmiany w rozkładzie jazdy

Jak tłumaczą urzędnicy, w związku z zaplanowanym przez PKP PLK S.A. terminem zakończenia prac modernizacyjnych na odcinkach linii kolejowych nr 281 Grabowno Wielkie – Milicz – Krotoszyn oraz nr 289 Legnica – Lubin Górniczy, który określony został na październik/listopad br., przewidziano uruchomienie w rozkładzie jazdy 2018/19 połączeń na tych odcinkach.

Dodatkowo, aby zwiększyć atrakcyjność transportu kolejowego obsługującego Lubin, Milicz i Krotoszyn, obok możliwie rozbudowanej siatki połączeń realizowanej w relacjach bezpośrednich z Wrocławia, przewidziano obsługę tych pociągów taborem nowym lub zmodernizowanym, który jest w posiadaniu Kolei Dolnośląskich S.A.

– Niestety opóźnienia, które powstały podczas realizacji inwestycji nie pozwolą na uruchomienie połączeń z dniem wejścia w życie rozkładu jazdy 2018/19 (9 grudnia br.). W wyniku uzgodnień z przewoźnikiem utrzymywana będzie pełna gotowość do uruchomienia przewozów po zakończeniu prac modernizacyjnych – zapowiada UMWD.

Trwają również prace nad uruchomieniem całorocznych połączeń na odcinku Sędzisław – Kamienna Góra – Lubawka – (Kralovec), co pozwoli na uzyskanie dobrego skomunikowania powiatu kamiennogórskiego (połączenia z przesiadaniem na stacji Sędzisław z/do pociągów na linii Wrocław – Jelenia Góra).

– W nowym rozkładzie jazdy na obsługiwanych dotychczas odcinkach w zakresie liczby połączeń przewidziano zasadniczo dalszy rozwój oferty lub jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie. W nielicznych przypadkach zrezygnowano z uruchamiania pojedynczych pociągów z uwagi na notowane małe zainteresowanie ze strony podróżnych, przy czym jednocześnie przewidziano uruchomienie nowych połączeń w innej porze lub relacji. Zaplanowano również nieznaczne korekty w zakresie terminów kursowania pociągów (rozszerzenia i ograniczenia), co związane jest z notowaną frekwencją – podkreślają w urzędzie marszałkowskim.

Pociągi transgraniczne

Istotne zmiany zaplanowano w zakresie oferty przewozów transgranicznych. Połączenia w relacjach do/z Drezna będą realizowane z przesiadaniem na stacji Węgliniec.

– Podjęcie tej decyzji związane jest z czynnikami handlowymi (skargi podróżnych na niski komfort przejazdu – zbyt mała pojemność taboru na odcinku Wrocław – Bolesławiec, awarie klimatyzacji), eksploatacyjnymi (strona niemiecka nie była w stanie zapewnić w niezakłócony sposób odpowiedniej ilości taboru), formalnymi (koniec trzyletniej umowy pomiędzy KD S.A. a DB Regio na wynajem taboru, który konieczny jest do obsługi tej relacji) oraz infrastrukturalnymi (wciąż niezakończona elektryfikacja odcinka linii nr 278 Węgliniec – Zgorzelec) – wyliczają urzędnicy.

Te połączenia zostaną zastąpione pociągami przyspieszonymi relacji Wrocław Gł. – Lubań Śl., które na stacji Węgliniec zostaną skomunikowane z pociągami do Drezna.

– Należy podkreślić, że pociągi do Lubania będą obsługiwane najbardziej komfortowymi pojazdami KD S.A. serii 45WE, wyposażonymi obok wydajnej klimatyzacji m.in. w regulowane wygodne fotele. Obok zapewnienia większej ilości miejsc siedzących, zmiana ta pomimo wprowadzenia przesiadania pozwoli również na około 10-minutowe skrócenie łącznego czasu przejazdu z Wrocławia do Zgorzelca i dalej w kierunku Drezna – zaznacza urząd marszałkowski.

Utrzymany zostanie kształt oferty połączeń w relacji Jelenia Góra – Zgorzelec – Görlitz, przy czym poranny i wieczorny pociąg będzie kursował w wydłużonej relacji z/do Wałbrzycha, co pozwoli na lepsze skomunikowanie aglomeracji wałbrzyskiej z Niemcami.

– W wyniku uzgodnień z województwem lubuskim rozszerzono ofertę połączeń Zielona Góra – Zgorzelec – Görlitz (4 pary codziennych pociągów), co przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom lubuskiego, ale również podróżnym z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i bolesławieckiego zainteresowanym dojazdem do Zielonej Góry – zapewnia urząd marszałkowski.

Przebudowano ofertę weekendowych połączeń realizowanych do stacji Forst Lausitz poprzez znaczne przyspieszenie godzin kursowania porannego pociągu z Wrocławia oraz uruchomienie drugiej pary pociągów bezpośrednich relacji Wrocław Gł. – Forst Lausitz, skomunikowanych z pociągami do Cottbus (i dalej Berlina).

W zakresie połączeń do Republiki Czeskiej przewidziano uruchomienie dodatkowych nowych weekendowych 2 par pociągów relacji Liberec – Szklarska Poręba Górna, skomunikowanych w Harrachovie z pociągami z Pragi oraz w Szklarskiej Porębie z pociągami w kierunku Wrocławia.

– W odpowiedzi na wnioski turystów z Polski rozszerzono termin kursowania porannego pociągu (połączenie będzie funkcjonować codziennie). Kształt oferty przez przejście Lubawka/Kralovec będzie analogiczny jak w obecnym roku (4 pary sezonowych weekendowych połączeń relacji Sędzisław – Trutnov, skomunikowanych z w Polsce i w Czechach z pociągami w kierunku Wrocławia, Jeleniej Góry, Hradca Kralove i Pragi) – tłumaczy UMWD.

W wyniku obserwowanego dużego zainteresowania połączeniami do Skalnego Miasta (przejście Mieroszów/Mezimesti) we współpracy z Krajem Karlovohradeckim wprowadzono modyfikacje oferty w postaci wydłużenia terminu kursowania pociągów o weekendy we wrześniu, zmiany godziny odjazdu pociągu z Wrocławia na bardziej dogodną (ok. 6:40), wydłużenia relacji jednej pary pociągów Wałbrzych Gł. – Mezimesti do Adrspachu oraz poprawienia skomunikowań w kierunku Nachodu.

Przez przejście Międzylesie/Lichkov zaplanowano kursowanie 4 par codziennych pociągów skomunikowanych w Międzylesiu (2 pary) Lichkovie (2 pary) z połączeniami w/z kierunku Wrocławia i Usti n. Orlici.

Wrocław – Rawicz

Na linii nie przewiduje się zmian w zakresie liczby i godzin kursowania pociągów. Ewentualne czasowe korekty będą natomiast wynikać z prowadzonych nadal prac infrastrukturalnych na odcinku Rawicz – Poznań.

Wrocław – Trzebnica

Na linii nie przewiduje się zmian w zakresie liczby i godzin kursowania pociągów.

Wrocław Gł. – Wrocław Wojnów

Z uwagi na zaplanowane prace rewitalizacyjne na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Wojnów – Wrocław Sołtysowice kursowanie pociągów w rozkładzie jazdy 2018/19 zostanie zawieszone.

– Modernizacja prowadzona ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wrocławskiej obok wydłużenia połączeń do Jelcza przez Dobrzykowice pozwoli na skrócenie czasu przejazdu (podwyższenie prędkości), zwiększenie liczby połączeń (poprawa przepustowości) i lepszą obsługę sieci osadniczej (nowe przystanki) – tłumaczy UMWD.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego konieczne okazało się zwiększenie alokacji. Zarząd Województwa podjął pozytywną decyzję w tym zakresie i obecnie trwają końcowe procedury związane z zawarciem umowy z wykonawcą inwestycji. Zakończenie prac planowane jest w grudniu 2019 r.

Wrocław – Jelcz Laskowice – (Opole Gł.)

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego podkreślają, że na linii notowany jest dynamiczny wzrost liczby pasażerów.

– Z tego względu oraz na postawie postulatów mieszkańców zaplanowano uruchomienie dodatkowych 2 par pociągów w okresie porannego i popołudniowego szczytu przewozowego (rozszerzenie częstotliwości kursowania pociągów – co 30 minut). W celu odbycia bezpośredniej podróży do innych stacji we Wrocławiu relacje części pociągów zostały połączone z pociągami do/z Krotoszyna – wyjaśniają.

Nowością będzie powrót 2 par bezpośrednich pociągów relacji Wrocław Gł. – Jelcz Laskowice – Opole Gł., co umożliwi m.in. wygodny dojazd do stolicy Dolnego Śląska mieszkańcom wschodniej części gminy Jelcz, jak i pasażerom z Opolszczyzny.

Wrocław – Oława – (Brzeg)

Jak tłumaczy UMWD, oferta w zakresie liczby i godzin kursowania pociągów będzie zasadniczo zbieżna z obecnie realizowaną.

– Niewielkie zmiany spowodowane są ograniczoną przepustowością infrastruktury kolejowej, na co wpływają prowadzone remonty na obszarze województwa opolskiego. Nowością będzie poranna para pociągów weekendowych relacji Nysa – Wrocław Gł., która umożliwi bezpośrednie dojazdy do Wrocławia oraz Nysy, skąd będzie możliwe dotarcie w Góry Opawskie – podkreślają urzędnicy.

Do obsługi pociągów o najwyższej frekwencji zostaną skierowane zmodernizowane jednostki serii ED72 o dużej pojemności.

Wrocław – Strzelin – Kłodzko – Międzylesie

Zostanie uruchomiona nowa para pociągów w relacji do Strzelina, co pozwoli na uzupełnienie siatki połączeń w godzinach porannego szczytu przewozowego (kursowania pociągów co 30 minut). Układ pozostałych połączeń będzie zbliżony do obecnego, przy czym przewidziano w większym zakresie połączenie relacji z pociągami z/w kierunku Rawicza (7 par), co pozwoli na bezpośredniej przejazdy do innych stacji we Wrocławiu.

Ponadto, obok połączenia z Poznania, w rejon Kotliny Kłodzkiej kursowała będzie również bezpośrednia para pociągów z Zielonej Góry.

Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna

Zasadniczy układ połączeń zostanie zachowany, przy czym zrezygnowano z uruchamiania jednej pary połączeń w ciągu dnia w okresie międzyszczytowym z uwagi na niewielkie zainteresowanie podróżnych.

– Dzięki wydłużeniu relacji jednej pary pociągów Görlitz – Jelenia Góra do Wałbrzycha liczby par pociągów nie ulegnie zmianie, a jednocześnie mieszkańcy zyskają możliwość porannych dojazdów do pracy do Jeleniej Góry oraz bezpośredni dojazd do Niemiec – zaznacza UMWD.

W weekendy zaplanowano uruchomienie nowej pary pociągów relacji Wrocław – Szklarska Poręba Górna (skomunikowanych w kierunku Liberca), a odjazd pociągu relacji Szklarska Poręba Górna – Poznań Gł. przewidziano 2 h później, co pozwoli na spędzenie dodatkowego czasu w górach.

Wrocław – Jaworzyna Śl. – Świdnica – Dzierżoniów

Ofertę zmodyfikowano poprzez wydłużenie relacji wszystkich pociągów z Wrocławia Gł. do Dzierżoniowa (łącznie 6 par), a także zmianę godzin kursowania 1 pary w celu lepszego dostosowania do oczekiwań podróżnych. Łącznie z zaplanowanymi skomunikowaniami w Jaworzynie Śl. mieszkańcy Świdnicy i Dzierżoniowa będą mieli do dyspozycji 14 par połączeń z Wrocławiem.

Wrocław – Legnica – Bolesławiec – Lubań/Lubin/Żary

Nowością będzie uruchomienie 10 par pociągów relacji Wrocław Gł. – Lubin oraz 2 par relacji Legnica – Lubin, w wyniku czego łączna liczba połączeń na odcinku Wrocław Gł. – Legnica wzrośnie z 27 do 29 par. Co istotne, nastąpi zwiększenie liczby połączeń w okresie porannego i popołudniowego szczytu przewozowego oraz w godzinach wieczornych. Ze względu na opóźnienie prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. na odcinku Legnica – Lubin uruchomienie pociągów zostało przesunięte na 09.06.2019 r.

W kierunku Bolesławca liczba i godziny kursowania pociągów pozostaną bez zmian z wyjątkiem podzielenia relacji pierwszego i ostatniego pociągu z/do Węglińca na stacji Legnica.

– Ta niewielka niedogodność w postaci konieczności przesiadania spowodowana jest organizacją procesu utrzymania taboru. Z uwagi na lokalizację w Legnicy zaplecza technicznego Kolei Dolnośląskich S.A., a także zwiększających się zadań przewozowych zachodzi konieczność intensyfikacji wykonywania przeglądów w porze nocnej – tłumaczą urzędnicy.

W wyniku już wymienionych zmian w organizacji połączeń w relacji Wrocław – Drezno, zwiększeniu ulegnie (z 7 do 9 par) liczba połączeń bezpośrednich w relacji Wrocław Gł. – Lubań Śl. Większa liczba połączeń będzie realizowana pojazdami serii 45WE o największej pojemności, co przyczyni się do poprawiania komfortu podróży.

W kierunku Żar liczba połączeń pozostanie na obecnym poziomie, przy czym poranne połączenie z Wrocławia będzie realizowane z przesiadaniem w Legnicy, w weekendy natomiast zostaną uruchomione dwie pary pociągów relacji Wrocław Gł. – Żary – Forst Lausitz.

Wrocław – Wołów – Głogów – Zielona Góra

Zostanie zachowany zasadniczy układ połączeń na odcinku do Głogowa, przy czym przewidziano wydłużenie 1 pary pociągów z Wołowa do Ścinawy. Ponadto w uzgodnieniu z województwem lubuskim wydłużono relację 1 pary połączeń z Głogowa do Zielonej Góry oraz przewidziano uruchomienie nowej pary pociągów Zielona Góra – Głogów. Na linii większa niż dotychczas liczba połączeń będzie realizowana taborem zmodernizowanym.

Legnica – Jaworzyna Śl. – Dzierżoniów – Kamieniec Ząbk. – (Nysa)

Na linii przewidziano uruchomienie nowej porannej pary pociągów relacji Legnica – Dzierżoniów Śl., która umożliwi dojazdy do pracy do Legnicy, Świdnicy i Dzierżoniowa, także dzięki skomunikowaniom w Jaworzynie Śl. nawiązanie połączeń w/z kierunku Wrocławia.

Łącznie z wydłużonymi relacjami pociągów z/do Wrocławia na odcinku Jaworzyna Śl. – Świdnica – Dzierżoniów kursować będzie 14 par pociągów. We współpracy z województwem opolskim przewidziano uruchomienie 2 par weekendowych pociągów relacji Kłodzko Gł. – Gliwice.

Wałbrzych Gł. – Kłodzko Gł. – Kudowa-Zdrój

Układ połączeń pozostanie zachowany. Większość pociągów do/z Kudowy-Zdroju będzie kursować w bezpośrednich relacjach z/do Wałbrzycha, Wrocławia i Legnicy.

Jelenia Góra – Zgorzelec – Gorlitz – Węgliniec – (Żary)

Zasadniczy układ połączeń pozostanie zachowany.

– Korekty związane są ze zmianami relacji pociągów z Drezna oraz w kierunku Zielonej Góry. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony podróżnych zrezygnowano z uruchamiania wczesnoporannego oraz późnowieczornego połączenia na odcinku Zgorzelec – Lubań – dodają w urzędzie marszałkowskim.

foto główne: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0