Już po raz czwarty gmina Długołęka szuka firmy, która zajmie się rewitalizacją zabytkowego parku w Szczodrem. Jak zmieni się ten teren?

Park w Szczodrem otacza pozostałości neogotyckiego Pałacu Sybilli, wybudowanego pod koniec XVII wieku. W połowie XIX wieku pałac przeszedł przebudowę, po której nazywano go Śląskim Windsorem. Po pożarze w 1945, został rozebrany praktycznie w całości. Od tego czasu popada w ruinę. Teraz ma to się zmienić.

O planach rewitalizacji parku w Szczodrem informowaliśmy już na początku maja, gdy gmina Długołęka podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu. Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg, który miał wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Postępowanie zostało jednak unieważnione, bo nie wpłynęła żadna oferta. Fiaskiem zakończyły się także dwa kolejne przetargi.

Teraz gminni urzędnicy po raz czwarty próbują znaleźć firmę, która zrealizuje całe przedsięwzięcie. Przetarg ogłoszono 20 listopada, a zainteresowani mogą zgłaszać się do 11 grudnia.

Co się zmieni w parku?

Jak tłumaczy gmina, celem jest przywrócenie charakteru Parku Szczodre jako atrakcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.

W ramach projektu powstaną nowoczesne place zabaw, place i ścieżki edukacyjne, sportowe i wypoczynkowe, a także zostaną zrewitalizowane nawierzchnie ścieżek parkowych. Modernizację przejdzie także parking, pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, leżaki, hamaki, tablice czy drogowskazy.

Rewitalizację zabytkowego terenu parku w Szczodrem podzielono na trzy zadania.

Pierwsze to roboty budowlane, polegające na budowie ścieżek parkowych, dróg i parkingów, modernizacji parkingu, budowie obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, w szczególności placów zabaw, terenów rekreacyjnych i urządzeń komunalnych, zarurowanie fragmentów rowu melioracyjnego i wykonanie instalacji wodociągowej.

Zadanie drugie to przygotowanie terenu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń materiału roślinnego, trawników sianych i darniowych, łąk parkowych oraz wycinka drzew i karczowanie zakrzaczeń.

A zadanie trzecie to pielęgnacja roślin nasadzonych w ramach zadania drugiego oraz pozostałej roślinności na terenie parku.

Na zadanie nr 1 wykonawca będzie miał czas do 31 lipca 2019 roku. Zadanie nr 2 potrwa do 15 października 2019 roku. Z kolei termin zakończenia zadania nr 3 to 31 grudnia 2021 roku.

szczodre - Park Szczodre w końcu odzyska blask?

Teren objęty rewitalizacją

foto główne: Siloy, fotopolska.eu