Drugą sesję Rady Gminy Długołęka zdominowało powoływanie komisji rady gminy. Przyjęto też uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Kiełczowie.

W trakcie drugiej sesji Rady Gminy Długołęka, w piątek 30 listopada, powołano komisję rewizyjną (jej przewodniczącą została radna Agata Kaczmarek), komisję skarg, wniosków i petycji (przewodnicząca – Anna Romek), komisję budżetową (przewodnicząca – Agnieszka Kaczor-Tykierko), komisję rolną (przewodnicząca – Elżbieta Świerczyńska), komisję rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji (przewodniczący – Michał Zapiór), komisję oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej (przewodniczący – Dariusz Podyma) oraz komisję kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi (przewodnicząca – Hanna Olichwer).

Nowe przystanki w Kiełczowie

Podczas sesji radni zajęli się też uchwałą w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1918D w Kiełczowie.

Z wnioskiem o nowe przystanki mieszkańcy zwrócili się do urzędu gminy w październiku. Mają one powstać przy ulicy Wrocławskiej, na wysokości zbiegu z ulicą Akacjową. Radna Marta Wantrych dodatkowo zgłosiła wniosek, by w okolicy planowanych przystanków powstało także wyniesione przejście dla pieszych.

Uchwała w sprawa lokalizacji przystanków została przyjęta jednogłośnie, przy 21 głosach za. Teraz wniosek trafi do rady powiatu wrocławskiego, która podejmie decyzję w tej sprawie.

fot. Wrocław z Lotu Ptaka, fotopolska.eu