Rada Gminy Długołęka uchwaliła lokalne standardy urbanistyczne. – Chcemy maksymalnie ograniczyć negatywne skutki ustawy „lex deweloper” – mówią urzędnicy.

Na styczniowej sesji Rady Gminy Długołęka radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie naszej gminy.

Uchwała ma związek z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu zeszłego roku ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwaną też specustawą mieszkaniową lub – bardziej potocznie – „lex deweloper”.

Wprowadziła ona szereg regulacji prawnych, które – w założeniu autorów – mają uprościć proces budowlany dla inwestycji mieszkaniowych, a co za tym idzie – przyczynić się do wzrostu dostępności mieszkań. Nowe prawo będzie obowiązywać do końca 2028 roku.

– Ta ustawa sprawia, że nasz wpływ na politykę przestrzenną, na ład przestrzenny jest mocno ograniczony. Nie możemy już decydować, które tereny uwalniamy pod zabudowę mieszkaniową. Chcąc chronić interesy mieszkańców, zapewnić im dostęp do usług, do miejsc pracy, do rekreacji, możemy jedynie uchwalić lokalne standardy urbanistyczne – tłumaczyła w trakcie sesji Daria Śpiewak-Wsolak, zastępca kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie gminy Długołęka.

Celem uchwalenia tych standardów, jak podkreślała Daria Śpiewak-Wsolak, jest maksymalne ograniczenie negatywnych skutków, jakie mogą zaistnieć przy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, realizowanej przez inwestora w trybie tej ustawy.

– Nasza wstępna analiza wskazała, że miejscowościami, które mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem inwestorów, są Wilczyce, Domaszczyn i Brzezia Łąka – mówiła Śpiewak-Wsolak.

Zgodnie z wyliczeniami urzędników, grunty, które mogą znaleźć się na celowniku deweloperów, to ponad 53 hektary w Brzeziej Łące, 43 hektary w Domaszczynie i 42 hektary w Wilczycach.

Dodajmy, że lokalne standardy urbanistyczne nie mogą różnić się więcej niż o 50 proc. od zapisów w specustawie mieszkaniowej, a uchwała jest aktem prawa miejscowego. Za jej przyjęciem zagłosowało 19 radnych, jeden rajca był przeciw.

Lokalne standardy urbanistyczne w gminie Długołęka

Jak czytamy w uchwale o lokalnych standardach urbanistycznych na terenie gminy Długołęka, inwestycja mieszkaniowa musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 500 m od przystanku komunikacyjnego, 1500 m od szkoły podstawowej oraz 1500 m od przedszkola.

Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna musi być zlokalizowana na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 mkw.

– Zapewnienie dostępu następuje poprzez lokalizację w odległości nie większej niż 1500 m – czytamy w uchwale.

Ponadto, budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 2 kondygnacje nadziemne.

Jednak, jeżeli w odległości nie większej niż 250 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej tę liczbę kondygnacji, wówczas maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową wyznacza wysokość najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie.

Uchwała określa także wskaźnik 3 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na lokal mieszkalny, dla inwestycji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej oraz wskaźnik 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na lokal mieszkalny, dla inwestycji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej.

Ponadto, określono wskaźnik 1 miejsca parkingowego dla rowerów na lokal mieszkalny, dla inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej.

fot. rawpixel on Unsplash