Na liście propozycji złożonych w ramach konsultacji „Dolnośląskiego Ładu” znalazły się trzy przedsięwzięcia z Gminy Długołęka. Łącznie opiewają na blisko 240 mln złotych.

W połowie lipca na Dolnym Śląsku ruszyły konsultacje tzw. Dolnośląskiego Ładu.

– Rozpoczynamy prace nad Dolnośląskim Ładem – dyskusję, która pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania dla regionu. Chcemy w najbliższych latach, przy wykorzystaniu środków europejskich i instrumentów krajowych, dać niezwykle silny impuls rozwojowy. Ponad wszystkimi podziałami chcemy przygotować takie rozwiązania, które poprawią jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska – mówił w lipcu Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

Regionalny komponent ogólnopolskiego programu “Polski Ład” to dokument zawierający opis strategicznych przedsięwzięć z zakresu – infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytków, gospodarki i usług publicznych.

– „Dolnośląski Ład” to kolejny etap naszej współpracy, mający na celu utrzymanie tempa rozwoju naszego regionu. Jesteśmy liderem nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej – podkreślał Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Przedsięwzięcia wskazane w tym dokumencie mają pozwolić na pełniejsze osiągnięcie wizji rozwoju regionu Dolnego Śląska określonego na rok 2030. Propozycje kolejnych strategicznych projektów zbierane były do końca sierpnia bieżącego roku. Wiemy już, jakie inwestycje zaproponowała Gmina Długołęka. Ich łączny koszt opiewa na 236 700 000 złotych.

Na fiszkach projektowych, złożonych przez samorządowców z Dolnego Śląska, przy naszej gminie figurują trzy pozycje. Pierwsza to budowa dróg (w tym dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych) na terenie gminy Długołęka, oszacowana na 73 700 000 złotych. Druga to budowa trzeciej oczyszczalni ścieków w Gminie Długołęka (85 000 000 zł), a trzecia – budowa i modernizacja obiektów oświatowo–sportowych na terenie Gminy Długołęka (78 000 000 zł).

image 1024x84 - Inwestycje z Gminy Długołęka zgłoszone do Dolnośląskiego Ładu