Ponad 45 mln złotych w budżecie Długołęki na 2019 rok zapisano na zadania inwestycyjne. Sprawdziliśmy, jakie najważniejsze inwestycje planowane są w naszej gminie.

Jak już informowaliśmy, pod koniec grudnia Rada Gminy Długołęka przyjęła uchwałę uchwałę budżetową na 2019 rok.

Łączne dochody zaplanowano na ponad 170 mln 106 tys. złotych, a wydatki na nieco powyżej 172 mln 706 złotych. Deficyt budżetowy ustalono na 2 mln 600 tys. zł – ma być on sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przejrzeliśmy zawarty w budżecie plan zadań i zakupów inwestycyjnych, by sprawdzić, jakie najważniejsze inwestycje gmina planuje na 2019 rok.

Budowy i remonty dróg

Na wydatki związane z transportem i łącznością zaplanowano niespełna 13 mln 846 tys. złotych.

Z tych pieniędzy, 2 mln złotych zostaną wydane na budowę drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 98), na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długołęka do granicy gminy Długołęka z granicą gminy Oleśnica.

1 mln 484 tys. złotych pochłonie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Borowej.

Z kolei budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długołęce/ ul.Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka) to wydatek rzędu 2 mln złotych.

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kiełczowskiej, od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej, w Mirkowie gmina wyda niecałe 62 tys. złotych.

Budowa dróg w Długołęce (ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosnowa) pochłonie 1 mln 600 tys. złotych, budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa) – 1 mln 300 tys. zł, a budowa dróg w Mirkowie (ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej) – 100 tys. złotych.

Na pierwszy etap przebudowy ul. Wiejskiej w Długołęce zaplanowano 500 tys. złotych, a na przebudowę i remont dróg na terenie gminy (dywaniki asfaltowe) – 2 mln 500 tys. złotych.

Nowe szkoły i przedszkola

Wydatki inwestycyjne związane z oświatą zaplanowano na 10 mln 190 tys. złotych.

Z tych środków zostanie sfinansowana m.in. budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce (110 tys. zł), budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirkowie (150 tys. zł), a także projekt rozbudowy szkoły i budowy przedszkola w Wilczycach (150 tys. zł).

Z kolei wydatki związane z rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie wraz z budową sali gimnastycznej zaplanowano na 2 mln 750 tys. złotych. Na budowę przedszkola w Borowej gmina wyda 7 mln złotych, a na budowę przedszkola/żłobka w Kiełczowie – 30 tys. złotych.

Kanalizacja i zieleń

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska gmina wyda ponad 20 mln 340 tys. złotych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie (ul. Wrocławska) pochłonie w 2019 roku 100 tys. złotych, budowa kanalizacji w Szczodrem – 50 tys. zł, budowa kanalizacji w Rakowie i Bielawie – 50 tys. zł, a budowa kanalizacji w Mirkowie (Starym) – 1 mln 800 tys. złotych.

5 mln złotych gmina wyda na budowę oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach, a 1 mln złotych na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie.

Jeśli chodzi o zadania związane z zielenią, w budżecie gminy zapisano 250 tys. złotych na pierwszy etap rewitalizacji Parku Siedlec.

Sporo pieniędzy zaplanowano na zapowiadaną od dawna rewitalizację Parku w Szczodrem. Łącznie na to przedsięwzięcie gmina w 2019 roku zamierza wydać ponad 9 mln 200 tys. złotych.

Łącznie, na wszystkie zadania inwestycyjne, w budżecie gminy Długołęka zapisano ponad 45 mln 258 tys. złotych. Oprócz wymienionych wyżej inwestycji, z tych pieniędzy sfinansowane zostaną mniejsze zadania m.in. z zakresu kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gospodarki mieszkaniowej i administracji publicznej.