Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawiła raport z badań materiału wykorzystywanego do budowy nasypów drogowych w ramach Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Inwestor wydał też oświadczenie w tej sprawie.

Jak ostatnio informowaliśmy, znane są już wyniki badań kruszywa z żużla hutniczego LRC, wykorzystywanego przy budowie północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Próby pobrane przez dwa niezależne laboratoria dały sprzeczne wyniki.

Począwszy od pobrania materiału, przez akredytowana firmę TPA, po akredytowaną analizę chemiczną realizowaną przez firmę Wessling , wyniki badań nie pozostawiają złudzeń. Mamy przekroczenia zawartości rakotwórczego chromu w pohutniczym kruszywie drogowym o kilkaset procent – alarmował na Facebooku Jarosław Kaciuba.

Zupełnie inne dane przedstawił inwestor, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., potwierdzają brak podwyższonych wartości zanieczyszczeń w odniesieniu do norm określonych w Krajowej Ocenie Technicznej, wydanej przez Instytut Budowy Dróg i Mostów. Oznacza to, że materiał ten odpowiada wymogom jakościowym i środowiskowym w zakresie stosowania go na terenie inwestycji – informował Leszek Loch, dyrektor DSDiK.

Raport z badań kruszywa

Teraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawiła szczegółowy raport z badań materiału wykorzystywanego do budowy nasypów drogowych w ramach budowy północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Analiza wykazała, że materiał ten w pełni odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom jakościowym i środowiskowym, co oznacza, że przyjęta technologia budowy gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym inwestycja będzie kontynuowana według dotychczasowych założeń – wyjaśniają przedstawiciele DSDiK.

Raport poprzedzony jest oficjalnym oświadczeniem inwestora, odnoszącym się do zarzutów stawianych przez mieszkańców naszej gminy.

Pełny raport można pobrać tutaj, a samą treść oświadczenia przedstawiamy poniżej.

image 729x1024 - DSDiK przedstawia raport z badań kruszywa wykorzystywanego do budowy WOW
image 1 727x1024 - DSDiK przedstawia raport z badań kruszywa wykorzystywanego do budowy WOW
image 2 721x1024 - DSDiK przedstawia raport z badań kruszywa wykorzystywanego do budowy WOW