Pomiędzy miejcowościami Długołęka i Kamień powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Ma być gotowy pod koniec 2020 roku.

W środę 5 lutego urząd gminy w Długołęce ogłosił przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D, który połączy miejscowości Długołęka i Kamień. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania.

Pierwsze obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, częścią kosztową oraz wszelkimi uzgodnieniami, operatami, zgodami i opiniami wymaganymi przepisami, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego. Druga część to wykonanie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego.

Jak niedawno informowaliśmy, szacunkowa wartość tego zamówienia to niespełna 1 mln złotych. Na wszystkie prace wyłoniona w przetargu firma będzie mieć czas do 15 grudnia 2020 roku.

Przebieg ciągu pieszo-rowerowego

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 1000 m, z początkiem w miejscowości Kamień, przy ul. Bursztynowej (na wysokości działki nr 199/8) i końcem w miejscowości Długołęka, przy ul. Wschodniej (na wysokości dz. nr 453).

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy usytuowano na terenie zabudowanym bezpośrednio przy istniejącej krawędzi jezdni, a poza terenem zabudowanym oddzielono od jezdni za pomocą pasa zieleni o szerokości 1 metra. Ciąg pieszo-rowerowy na większości odcinka poprowadzono po śladzie istniejącego rowu drogowego. W celu rozdzielenia drogi od ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano krawężnik betonowy – wyliczają autorzy dokumentacji.

Minimalna szerokość użytkowa ciągu pieszo-rowerowego przy jezdni to 3 metry, a na odcinkach odsuniętych od jezdni – 2,5 metra. W przypadku dużej różnicy wysokości pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a istniejącym terenem, wzdłuż projektowanego układu należy przewidzieć balustrady ochronne, a w celu skomunikowania terenów przyległych z istniejącą drogą zaprojektowano zjazdy indywidualne.

W ramach zadania należy również przewidzieć przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, a także przebudowę istniejącego przystanku autobusowego w Kamieniu wraz z wykonaniem zatoki autobusowej. Ciąg pieszo-rowerowy będzie miał nawierzchnię bitumiczną.

image - Nowy ciąg pieszo-rowerowy połączy Długołękę i Kamień