Jeszcze w tym roku powinna ruszyć budowa północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który połączy Długołękę z Łanami. Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia ma docelowo – razem z Autostradową Obwodnicą Wrocławia – stworzyć pierścień drogowy wokół stolicy Dolnego Śląska. Na razie gotowe są dwa z czterech zaplanowanych odcinków drogi.

Od lutego 2013 roku kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka WOW – między Łanami a Siechnicami. A pod koniec 2014 roku oddano do użytku fragment, który połączył Siechnice (rondo na drodze krajowej nr 94) z Żernikami Wrocławskimi (rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, będącej przedłużeniem ulicy Buforowej).

Kiedy dojedziemy do Długołęki?

Trwają już przygotowania do budowy północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który połączy Łany z Długołęką.

– Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie WOW z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8 – tłumaczy Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Na początku zeszłego roku władze Dolnego Śląska podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę tej trasy. Inwestycję przeprowadzi konsorcjum Strabag, a koszt budowy 10-kilometrowego odcinka to około 105 mln złotych.

– Oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej, która będzie miała wpływ na prace nad projektem budowlanym. Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wydanie tej decyzji ma nastąpić do 28 lutego 2018 roku – tłumaczy Barbara Sumara-Żuk, kierownik projektu w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei.

Droga będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku, wraz z chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 – Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.

Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości około 180 metrów. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane ruszą jesienią 2018 roku, a nową trasą kierowcy pojadą w 2020 roku.

wow polnocny odcinek - Wschodnia Obwodnica Wrocławia – kiedy dojedziemy do Długołęki? mat. UMWD

Problemy z południowym odcinkiem WOW

O ile budowa północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia nie nastręcza większych kłopotów, o tyle jej południowa część budzi wiele kontrowersji.

Mieszkańcy Wysokiej nie chcą bowiem zgodzić się, by WOW przebiegała przez środek ich miejscowości, czyli w wariancie zaplanowanym 20 lat temu, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i preferowanym przez zarząd naszego województwa. Zakłada on poprowadzenie trasy w zagłębieniu, z kładką pieszo-rowerową łączącą obie strony osiedla i rondem umożliwiającym włączenie się do drogi.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynęło ponad 300 protestów od mieszkańców podwrocławskiej miejscowości, co wydłużyło wydanie decyzji środowiskowej. Władze Dolnego Śląska muszą bowiem cierpliwie na nie odpowiedzieć.

W walkę o jak najszybsze wybudowanie południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia włączyli się także mieszkańcy południowych osiedli stolicy Dolnego Śląska. Od grudnia trwa zbiórka podpisów po petycją popierającą plan budowy WOW w wariancie P-1 przez miejscowość Wysoka i postulującą jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji.

Władze Dolnego Śląska postanowiły jednak nie czekać na rozstrzygnięcie całej sprawy i w styczniu wyszły z inicjatywą podzielenia tej inwestycji na dwie części.

– Pierwszy projekt miałby być realizowany pomiędzy rondem w Iwinach a ulicą Grota-Roweckiego, a równolegle toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na całość tejże obwodnicy. I my tę procedurę będziemy kontynuować – tłumaczy Jerzy Michalak.

Budowa pierwszego, 2,5-kilometrowego fragmentu południowego odcinka WOW ma pochłonąć około 37 mln złotych i być dofinansowana ze środków unijnych. Na przełomie marca i kwietnia ma zostać rozpisany przetarg, a jeszcze w tym roku powinno udać się otrzymać pozwolenie środowiskowe.

– Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace w przyszłym roku. Budowa będzie trwała półtora sezonu budowlanego, czyli w 2020 roku 2,5-kilometrowy odcinek powinien być gotowy – zapowiada Jerzy Michalak.

Łącznie, cały południowy fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia ma liczyć około 6,7 kilometra.

WOW wizualizacje 1 1024x575 - Wschodnia Obwodnica Wrocławia – kiedy dojedziemy do Długołęki?

fot. UMWD