Zobowiązania długoterminowe gminy Długołęka to prawie 40 mln złotych. Sprawdzamy, jakie kredyty i pożyczki zaciągnęli urzędnicy.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Długołęką, wedle stanu na 31 grudnia 2017 roku, zobowiązania długoterminowe gminy wyniosły 39 931 500 złotych. Na tę kwotę składa się 17 różnych pożyczek i kredytów.

Kanalizacja, drogi i szkoły

Gmina ma do spłacenia sporo zobowiązań, zaciągniętych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej. 1 mln złotych to pożyczka na drugi etap budowy kanalizacji w Borowej, a prawie 3,3 mln złotych – pożyczka na budowę kanalizacji w Bykowie.

Niespełna 3,3 mln złotych wynosi pożyczka na budowę kanalizacji w Domaszczynie, a 2,1 mln zł – na budowę grupowej oczyszczalni ścieków w Borowej i I etap kanalizacji.

233,5 tys. zł to pożyczka na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie, niespełna 1,3 mln zł to pożyczka na budowę kanalizacji w Szczodrem, a prawie 2 mln zł na budowę kanalizacji w Rakowie i Bielawie.

Inne zobowiązania gminy to kredyty i pożyczki związane z budowę dróg czy szkół.

2,3 mln złotych to pozostała do spłacenia kwota kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły podstawowej w Kiełczowie i budowę dróg na terenie gminy, na 300 tys. zł opiewa kredyt na budowę nowych punktów świetlnych, a na 2,7 mln zł – na modernizację dróg.

150 tys. zł to pozostały do spłacenia kredyt na budowę dróg w Pasikurowicach, 650 tys. zł – w Kiełczowie, a 500 tys. zł na budowę połączenia ulicy Bierutowskiej z Kiełczowską we Wrocławiu. Na 10,1 mln zł opiewają obligacji komunalne wyemitowane w związku z rozbudową szkoły podstawowej w Długołęce, budową nowych punktów świetlnych oraz modernizacją i budową dróg na terenie gminy.

Niecałe 1,4 mln złotych to z kolei kredyt długoterminowy na spłatę pożyczek i kredytów, a 1,8 mln zł na budowę dróg na terenie gminy. Niecałe 6,9 mln zł to kredyt na rozbudowę szkoły podstawowej w Kiełczowie oraz budowę i modernizację dróg.

Dodajmy, że w 2017 roku gmina spłaciła raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości prawie 5 mln złotych. Ubiegłoroczne dochody budżetu gminy wyniosły ponad 149,2 mln złotych, a wydatki – niecałe 146,9 mln złotych, Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 2,3 mln złotych.

fot. Arcaion, pixabay.com, CCo