Po podwyżce cen za wywóz śmieci coraz więcej osób składa korektę do deklaracji rozliczeniowych i zmniejsza liczbę mieszkańców danej nieruchomości – informują urzędnicy. I zapowiadają kontrole.

Jak już informowaliśmy, w 2020 roku w gminie Długołęka wzrosły opłaty za wywóz śmieci. Od stycznia stawka wynosi 19 zł miesięcznie za mieszkańca. A w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta do 47 zł miesięcznie za mieszkańca.

Jak tłumaczą przedstawiciele gminy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została skalkulowana na podstawie przetargu, w którym wyłoniono najniższą ofertę w wysokości 19 zł od osoby.

Porównując ceny usług w sąsiednich gminach okazuje się, że jest to jedna z niższych kwot – czytamy na oficjalnym fanpage’u gminy na Facebooku.

Jak wyjaśniają urzędnicy, podwyżka spowodowała, że coraz więcej osób składa korektę do wcześniej złożonych deklaracji i zmniejsza liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, co obniża wysokość zobowiązania.

W razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji pracownicy urzędu będą kontrolować zasadność złożonych wyjaśnień i korekt – zapowiadają przedstawiciele gminy.

I dodają, że w przypadku korekt deklaracji niezgodnych ze stanem faktycznym, za wytworzone w takich gospodarstwach odpady będą musieli zapłacić pozostali mieszkańcy naszej gminy.

Drodzy mieszkańcy,miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została skalkulowana na podstawie…

Opublikowany przez Gmina Długołęka Czwartek, 9 stycznia 2020