Budowa przedszkola i żłobka w Kiełczowie, nowe ulice, drogi rowerowe i chodniki czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej – sprawdzamy, na jakie inwestycje gmina Długołęka wyda pieniądze w przyszłym roku.

W czwartek 19 grudnia radni Rady Gminy Długołęka będą głosować nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. Przyszłoroczne dochody budżetu gminy ustalono na blisko 240 mln złotych, z kolei wydatki mają wynieść prawie 267,4 mln złotych. Jak więc łatwo wyliczyć, w budżecie założono deficyt na poziomie 27,4 mln złotych.

Jeśli chodzi o wydatki to prawie 197,5 mln złotych wyniosą wydatki bieżące, a prawie 70 mln zł – wydatki majątkowe. W tej drugiej puli zawierają się wydatki inwestycyjne. Przejrzeliśmy projekt budżetu, by sprawdzić, jakie inwestycje na 2020 rok planuje nasza gmina.

Inwestycje gminy Długołęka w 2020 roku

Największą przyszłoroczną inwestycją, na którą gmina w 2020 roku planuje wydać aż 20 mln złotych, jest budowa przedszkola i żłobka w Kiełczowie. Z kolei niemal 3,5 mln złotych przeznaczonych zostanie na kolejne dwa etapy rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Długołęce (w tym budowę sali gimnastycznej). A 230 tys. zł gmina wyda na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Brzeziej Łące.

Budowa budynku Centrum Usług Wspólnych w Długołęce to koszt rzędu 4 mln zł, a przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce – 500 tys. złotych. 500 tys. złotych gmina wyda też na przebudowę budynku po byłym komisariacie policji, a 100 tys. zł na modernizację budynku Urzędu Gminy w Długołęce. 900 tys. złotych zaplanowano na budowę remizy OSP w Brzeziej Łące, a 300 tys. złotych – na pierwszy etap rewitalizacji parku w Siedlcu.

Drogi i kanalizacja

Rowerzystów z pewnością ucieszy fakt, że w projekcie budżetu znalazła się budowa drogi rowerowej między Długołęką a Bykowem (3,5 mln zł) oraz budowa drogi rowerowej między Długołęką a Szczodrem i między Domaszczynem a łącznikiem Długołęka (3 mln złotych).

Jeśli chodzi o inne inwestycje w infrastrukturę drogową, w planach na 2020 rok figuruje budowa m.in. ciągu pieszo-rowerowego łączącego Długołękę i Kamień (1 mln 120 tys. zł), ciągu pieszo-rowerowego między Brzezią Łąką a Pietrzykowicami (828,8 tys. zł), chodnika łączącego miejscowości Kępa i Michałowice (1 mln 750 tys. zł), chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kątnej (ponad 851 tys. zł) i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Wilczycach (360 tys. zł).

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Długołęce (etap I i II) pochłonie łącznie w przyszłym roku 2 mln 360 tys. złotych. Duże środki zostaną przeznaczone także na drogi w Kiełczowie – 2 mln złotych zarezerwowano na budowę ulicy Wiosennej, Różanej, Ładnej, Modrzewiowej, Wiśniowej, Leśnej, Brzozowej i Lipowej, 900 tys. złotych na budowę łącznika między ulicą Wilczycką i Szkolną, a 3 mln złotych na budowę ulicy Akacjowej. Z kolei budowa ulicy Spacerowej w Mirkowie (na granicy gminy Długołęka i Wrocławia) w przyszłym roku pochłonie niemal 2,1 mln złotych.

Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie pochłonie 4 mln 550 tys. złotych. Sporo pieniędzy w przyszłym roku gmina wyda także na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (1,2 mln zł), Szczodrem (500 tys. zł), Rakowie i Bielawie (850 tys. zł) i przy ulicy Wrocławskiej w Kiełczowie (250 tys. zł). Z kolei budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków to koszt rzędu 120 tys. złotych.

W projekcie budżetu figurują też bardziej ogólne pozycje, jak budowa placów zabaw (300 tys. zł), budowa nowych punktów świetlnych (2 mln zł), zakup nieruchomości do zasobu gminnego (1 mln 650 tys. zł), projekty dróg i chodników na terenie gminy Długołęka (1,5 mln zł), budowa dróg na terenie gminy Długołęka (1,5 mln zł) czy projekty chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Długołęka (500 tys. zł).